Kartan suuntaaminen

Kartan suuntaaminen on kartanluvun perusedellytys

MML_KarttaJaMaastoKartan suuntaamisen taito on välttämätön maastokohteiden hahmottamiseksi ja oman olinpaikan määrittämiseksi. Kartta suunnataan selkeiden maastokohteiden avulla vertaamalla karttakuvaa ja maastoa toisiinsa sekä asettamalla kartta oikeaan asentoon suhteessa maastoon.

Maastossa oikealla näkyvät kohteet ovat myös kartassa oikealla ja vasemmalla näkyvät vasemmalla. Kun kulkusuuntasi muuttuu, käännä kartta jälleen oikean suuntaiseksi.

Aluksi opetellaan suuntaamaan pihakartta selkeiden kohteiden, kuten rakennusten mukaan. Vasta myöhemmin otetaan mukaan kompassi.