Kartan värit

keltaineneltainen

Avoimet alueet; pellot, niityt, hakkuualueet

Avoimet alueet; pellot, niityt, hakkuualueet

vihreaihreä

Kulkukelpoisuutta hidastava tiheä kasvillisuus, huonopohjainen maasto, puut ja pensaat

Kulkukelpoisuutta hidastava tiheä kasvillisuus, huonopohjainen maasto, puut ja pensaat

sininenininen

Vedet ja suot: järvet, suot, joet, ojat, lähteet.

Vedet ja suot: järvet, suot, joet, ojat, lähteet.

ruskeauskea

Maanpinnan muodot: korkeuskäyrät ja kumpareet. Hiekka ja asfalttipinnat.

Maanpinnan muodot: korkeuskäyrät ja kumpareet. Hiekka ja asfalttipinnat.

mustausta

Ihmisen aikaansaannokset: rakennukset, tiet, polut, erikoiskohteet. Lisäksi kivet ja jyrkänteet.

Ihmisen aikaansaannokset: rakennukset, tiet, polut, erikoiskohteet. Lisäksi kivet ja jyrkänteet.

harmaaarmaa

Avokallio ja rakennennusten katokset.

Avokallio ja rakennennusten katokset.

Valkoinen

normaali, hyväkulkuinen metsä

normaali, hyväkulkuinen metsä