Mikä on kartta?

Kartta on pienennetty kuva kohteesta ylhäältäpäin kuvattuna

Kartta muodostuu maaston kohteita ylhäältäpäin kuvaavista yksivärisistä karttamerkeistä.
Kartta piirretään maaston ja ilmakuvien perusteella kansainvälisesti sovituin symbolein.

Kartta on pienennetty kuva kohteista ylhäältäpäin kuvattuna. Alla olevavassa kuvassa näet koulualueen kuvattuna ilmakuvassa, piirroksessa ja suunnistuskartalla.