Kohteiden paikannus

Mittakaava kertoo sen, kuinka paljon tietty etäisyys kartalla on todellisuudessa maastossa. Mittkaavan tarkoitus konkretisoituu parhaiten vertaamalla karttaa ja maastoa luonnossa.

vinkki_kuvake
Maastokohteiden ja karttamerkkien paikannus etäältä
Kiiveetkää oppilaiden kanssa korkea mäen päällä tai torniin ja verratkaa kauas avautuvaa maisemaa ja etäisyyksiä karttaan.

ylhaalla