Kartan valmistus

Nykyaikaista tulostustekniikkaa hyödyntämällä karttoja voidaan tulostaa tietokoneelta ulos tarvittava määrä, eikä painosta tarvitse hankkia monen vuoden käyttöä silmälläpitäen.

Tietokoneohjelmalla piirrettyä karttaa voidaan helposti muunnella tarvittavaa käyttöä varten. Kartasta voidaan ottaa osia, suurentaa tai pienentää mittakaava, ottaa pois tiettyjä karttamerkkejä jne. On myös mahdollista tehdä peilikuvakarttoja, mustialueita, väyliä jne.

Kysy näistä mahdollisuuksista kotiseutusi suunnistusseuralta tai tutustu OCAD -ohjelmaan.

Kartan valmistusvaiheet

Ilmakuvaus

Mikäli kartoitettavasta maastosta ei ole saatavilla riittävän uusia tai hyvälaatuisia ilmakuvia, pitää maasto ilmakuvata erikseen suunnistuskartan laatimista varten.

Stereokartoitus

Kolmiulotteisen mallin muodostavista ilmakuvapareista stereo-operaattori piirtää stereokartoituskojeella kaikki kuvilla näkyvät maastokohteet karttatiedostoksi, josta otetaan myös väritulosteita paperille.

Maastokartoitus

Kartoittajan tulee olla kokenut suunnistaja. Pohja-aineistoa hyväksi käyttäen kartoittaja piirtää maastossa kaikki suunnistuksen kannalta oleelliset maaston muodot ja kohteet niin kuin ne suunnistuskartan kuvausohjeissa on määrätty.
Maastokartoitus on kartan laadun kannalta ratkaisevin ja myös aikaa vievin vaihe. Kartoitukseen tarvittava aika vaihtelee huomattavasti eri maastotyypeissä. Keskimääräinen aikamenekki Suomen maastoissa on 30-40 h/km2.

Piirustus

Puhtaaksipiirtäjä piirtää tietokoneella OCAD-ohjelmalla maastokartoittajan maastossa piirtämän kartan tiedostoksi. Myös piirtämisessä on noudatettava annettuja kuvausohjeita. Piirtämiseen kuluu aikaa noin 8 h/km2.

Oikoluku

Välitulosteiden avulla tehdään viimeiset tarkistukset maastossa ja täydennetään ne karttatiedostoon.

Painatus

Tiedostosta tulostetaan painofilmit, joista valmistetaan painolevyt. Niitä tarvitaan yksi kartan kutakin painoväriä kohti. Kartta painetaan offsetpainokoneella.

Yhteensä

Keskikokoisen suunnistuskartan maastopinta-ala on 5-7 neliökilometriä. Aikaa yhden kartan valmistamiseen menee runsas vuosi kevään ilmakuvauksesta seuraavan vuoden kesän painatukseen. Suuren arvokilpailun karttaa tehdään useampi vuosi. Uudella kartalla järjestetään usein 1-3 isoa kilpailua, useita pienempiä kilpailuja sekä lukuisia kuntosuunnistustapahtumia ja harjoituksia. Käyttömäärään nähden suunnistuskartta on urheilu- ja liikuntapaikkana edullinen.