Symboliikka

KARTTAMERKIT
Suunnistuskartat piirretään standardin mukaisilla karttamerkeillä ja ne ovat kansainvälisesti samanlaisia.

MITTAKAAVA
Suunnistuskartan mittakaava kertoo sen suhteen, jolla karttakuva on pienennetty todellisuudesta. Yleisin suunnistuskartan mittakaava on 1:10 000, jolloin kartalla 1 sentti merkitsee 100:aa metriä maastossa. Vastaavasti 1:5 000 -mittakaavan kartalla 1 sentti on 50 metriä luonnossa.

KÄYRÄVÄLI
Käyrävälin valintaan vaikuttavat maaston korkeuserot ja pienipiirteisyys eli maastokohteiden lähekkäisyys. Suunnistuskartan korkeuskäyrien tasoero eli käyräväli on 5 tai 2,5 metriä.

mittakaava_teksti