Koulu-seura yhteistyö

Koulun ja paikallisen suunnistusseuran yhteistyötä tarvitaan!

Toimiva yhteistyö suunnistuksen harrastajien ja koulujen välillä luo paremmat mahdollisuudet suunnistustuntien onnistuneeseen toteutukseen ja jättää opettajalle aikaa itse opetukseen, taitojen kehittämiseen ja liikunta-aktiivisuuteen.

Olé hyvä opettaja! -toimintamalli on kehitetty Olé kartalla! -ohjelman kuuden pilottiseuran kanssa yhteistyössä. Pilottiseurat kokeilivat erilaisia koulu-seura yhteistyömuotoja kotiseuduillaan lukuvuonna 2007-2008 ja antoivat palautetta koulujen kaipaamista tukimuodoista. Tehokkaimmat yhteistoimintamuodot valikoituivat Olé hyvä opettaja! -toimintamalliin.

Olé hyvä opettaja! -toimintamalli sisältää uusien koulukarttojen valmistuksen, kiintorastiverkoston pystyttämisen ja harjoituspaketin suunnittelun kouluille.

yhteistyokuva

Seuraopas

Seuraopas on suunnistajille valmistettu koulu-seurayhteistyön käsikirja, joka sisältää tietoa, virikkeitä ja vinkkejä koulusuunnistuksen kehittämiseksi omalla paikkakunnalla.Seuraoppaasta löydät tietoa Kartta joka kouluun projektista ja koulusuunnistuksen opetustavoitteista. Olé kartalla! -projektin pilottiseurat ja muut kouluprojekteja toteuttaneet suunnistusseurat kertovat toteuttamistaan projekteista karttaesimerkkien kera.

Seuraoppaan voi ladata alla olevista linkeistä:
Seuraopas_kannet A4 (pdf)
SEURAOPAS_OleKartallaProjekti (pdf)

Suunnistusseurojen yhteystiedot paikkakunnittain