Olé manageri ja Olé trainerit

Kasaantuuko seuratyöt tietyille talkooaktiiveille? Kaipaavatko nuoret uusia virikkeitä harrastetoimintaan? Kiinnostaisiko nuoria koulualueiden kartoitustyö ja ratasuunnittelu?

Seurassa kouluprojekti voidaan toteuttaa esimerkiksi nuorten harrasteprojektin tavoitteita mukaellen: projektia valvoo ja johtaa aikuinen Olé manageri, mutta käytännön työssä ovat aktiivisesti mukana nuoret suunnistajat Olé trainerit.

Kouluprojektiin voit löytää voimia seuran nuorista, jotka osaavat parhaiten asettua koululaisen asemaan ja suunnitella heille oikean tasoisia harjoituksia. Lähde aktivoimaan nuoria Olé kartalla! -projektin Olé trainereiksi.

Olé manageri manageri

Manageri on projektin toteutumista valvova ja ohjaava aikuinen esimerkiksi nuorisopäällikkö tai harrastemanageri tai muu innokas koulusuunnistuksen kehittäjä. Managerilla on ratkaiseva asema toimia koulusuunnistusprojektin moottorina sekä innostaa, tukea ja valvoa seurassa Olé hyvä opettaja! -kouluyhteistyötoimintojen suunnitelu ja toteustyötä tekevien Olé Trainereiden toimintaa.

Koulusuunnistusmanageriksi voi olla henkilö, joka on innokas organisoimaan koulusuunnistusprojektin kotikunnassaan. Managerin tehtävä on viedä projektista tietoa seuran muille jäsenille, koota ympärilleen tarvittavan suuruinen iskuryhmä toteuttamaan projektin toimenpiteitä. Manageri hoitaa myös yhteyden ja neuvottelut kunnan ja koulujen kanssa.

Olé traineri

Olé trainereita ovat ne henkilöt, jotka lähtevät suunnittelemaan ja toteuttamaan Olé hyvä opettaja! -toimintamalleja seurassa.Trainerin tehtävä voi olla siis koulukartan maastokartoitus, puhtaaksi piirto, suunnistusharjoituksien suunnittelu tai kiintorastiverkoston ylläpito. trainerit2

Kouluprojektissa innostetaan Trainereiksi tavallisesta poikkeavia seuran talkoo- ja puuhahenkilöitä: 13–20 –vuotiaita nuoria. Toki kaikki innokkaat voivat olla mukana, mutta seuran tarjotessa vastuullisia tehtäviä ja samalla erittäin hyödyllistä harrastustoimintaa, se parantaa nuorten harraste- ja vaikutusmahdollisuuksia seuroissa.

Projektiin liittyy selkeitä vastuutehtäviä, mutta nuoret saavat itse organisoida tehtävien vastuun, toteutusmallin ja aikataulun. Tarkoituksena on samalla tuottaa nuorille yhteistä toimintaa, uusia taitoja ja vastuunottokokemuksia sekä aktivoida myös ei-kilpailullisestiorientoituneita nuoria osoittamalla heille tärkeä paikka seurassa.

Olé trainerin tehtäviä

  • Karttojen valmistus
  • Harjoituspaketin suunnittelu ja piirto
  • Kiintorastiverkoston suunnittelu, pystytys, huolto
  • Rastiseikkailun suunnittelua ja toimitsijatehtävät
  • Alkeisohjaaja seurassa uusille harrastajille