Koulukarttojen valmistus

kartta_sprSuomen Suunnistusliiton Olé kartalla! -koulusuunnistuksen kehittämisohjelman päämääränä on kehittää suunnistuksen opetusta peruskouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa sekä markkinoida positiivista lajikuvaa. Mielekkäiden suunnistuskokemusten perustana ovat hyvä kartta ja oikean tasoiset suunnistustehtävät.

Kouluilla tulee olla käytössään helppolukuinen kartta koulupihalta ja/tai lähialueelta, sillä kartanlukutaidon ja suunnistustaidon alkeiden opettelu on parasta aloittaa tutulta ja turvalliselta alueelta. Selkeät kohteet helpottavat karttakuvan hahmottamista ja pinta-alaltaan pieneltä alueelta tehty tarkka, yksityiskohtainen, mutta samalla helppolukuinen kartta luo mahdollisuuksia monipuolisten harjoitteiden järjestämiseen.

Seurojen tulisi luetteloida toimialueensa koulut ja selvittää niiden karttatilanne, ellei se jo ole tiedossa. Kokonaan vailla karttaa oleville kouluille tulee saada mahdollisimman pian kartta. Toisessa vaiheessa on varmistettava aiemmin tehtyjen koulukarttojen ajantasaisuus ja/tai jäljellä oleva karttojen määrä. Kolmas tavoite on parantaa suunnistusopetuksen edellytyksiä kouluissa esim. laajentamalla aiemmin kartoitettuja alueita, laatimalla sprinttisuunnistuskartta koulun lähialueesta ja taajamasta sekä laatimalla suurimittakaavainen pihakartta koulun alueesta.

Kunnat rahoittamaan
Koulukarttaprojekti on erinomainen mahdollisuus käynnistää seuran ja kunnan välillä asialliset neuvottelut karttojen rahoituksesta. Lähtökohtana tulee olla se, että kunta maksaa koulukartat kokonaisuudessaan. Mikäli kunta ei tähän perustellusta syystä kuitenkaan lähde, seura voi kertoa, että osa kustannuksista voidaan kattaa liiton jakamalla karttarahalla.

Lue lisää: Koulukarttojen rahoitus (pdf)

Lue lisää: Pihakartta joka kouluun -hanke.

Karttojen valmistusta tuetaan 2016
Vuonna 2016 koulujen suunnistuskartoille jaetaan normaalia karttarahaa, jos kartta täyttää karttarahan myöntämisperusteet. Sprinttisuunnistuskartat saavat korotettua karttarahaa. Karttarahaa haetaan SSL:n ohjeiden mukaan syksyllä 2016. Ohjeet julkaistaan SSL:n karttatoiminnan nettisivuilla ja Suunnistaja-lehdessä.

Nuoren kartoittajan tuki
Em. karttarahan lisäksi maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta, jos kartan maastokartoituksen ja piirtämisen tekee nuori alle 20-vuotias suunnistaja. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla seuran puolesta ohjaaja ja valvoja. HUOM! Tätä tukea voi saada myös pihakartoille, joita ei normaalista karttarahasta tueta.