Järjestämiskoulutus

Järjestä Rastiseikkailu-tapahtuma – osallistu koulutukseen

Rastiseikkailutapahtuma on kouluille suunniteltu monipuolinen suunnistustapahtuma, joka on saanut positiivisen vastaanoton niin koulujen oppilailta kuin opettajiltakin. Rastiseikkailutapahtuman järjestäminen on hyvä kimmoke seuran ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tapahtuman järjestämällä seura voi markkinoida lajia ja oman seuran toimintaa.

Suomen Suunnistusliitto ja Olé kartalla! ohjelma tarjoavat nyt sekä seuroille että kouluille koulutusta hauskan ja mielenkiintoisen Rastiseikkailutapahtuman järjestämiseksi.
Rastiseikkailutapahtuman voi järjestää paikallinen seura tai koulu yksin tai yhdessä koululle parhaiten sopivana ajankohtana. Koulutuksessa esitellään tapahtumamalli ja käydään läpi Rastiseikkailun toiminnot, tapahtumapäivän aikataulu, materiaalit ja toimintarastien harjoitteet. Koulutukseen osallistuvat voivat veloituksetta ladata olekartalla.fi –sivuilta Rastiseikkailun järjestämiseen tarvittavan materiaalin. Kaikkien Rastiseikkailutapahtumassa järjestäjänä toimivien toivotaan osallistuvan järjestämiskoulutukseen.

Koulutuksen kesto on 3 tuntia ja sen hinta on 100 euroa. Hinta sisältää koulutuksen lisäksi osallistujille jaettavan materiaalin, joka sisältää mm. 6 kpl Rastiseikkailun järjestämisoppaita/seura.  Koulutuksen tilaaja vastaa tilajärjestelyistä ja – kustannuksista. Kouluttajina toimivat Olé kartalla! –koulukoordinaattorit.

Suunnistuksellinen Veso-päivä
Suunnistusliitosta voi tilata myös opettajien Veso-päiväksi (½ pv) suunnistusaiheisen koulutuksen. Kouluttajina toimivat koulukoordinaattorit. Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin koulusuunnistuksen toteutusmuotoihin luokassa ja käytännön harjoituksin. Teoriaosuudessa opettajat saavat tietoa Olé kartalla!-projektin tuottamista koulusuunnistuksen tukimuodoista, Rastiseikkailu-tapahtuman järjestämisestä sekä vinkkejä koulusuunnistustuntien järjestämiseen.