Pilottitapahtumat 2008

Suomen Suunnistusliiton koulusuunnistuksen kehittämisprojekti Olé kartalla! pääsi ensimmäiseen näkyvään toteutusvaiheeseensa toukokuussa, kun viidellä paikkakunnalla kokeiltiin koulupäivän mittaista Rastiseikkailu-tapahtumaa. Niin kutsuttuja pilottitapahtumia järjestettiin toukokuussa Tampereella, Saarijärvellä, Vihannissa, Kajaanissa ja Imatralla. Ensi vuodesta lähtien Rastiseikkailujen määrää on tarkoitus kasvattaa 30:een, mutta sitä ennen kerätään pilottitapahtumien palautteet ja kokemukset yhteen ja kehitetään tapahtumasta valtakunnallisesti toimiva, kaikenlaisille oppilaille sopiva koululiikuntatapahtuma.

Mikä on Rastiseikkailu?

Rastiseikkailu on 1.-3.-luokkalaisille suunnattu suunnistuspäivä, jossa lapset pääsevät kokemaan hyvällä kartalla hauskoja koulupiiriin sopivia suunnistusharjoituksia. Koulun tai urheilukentän läheisyyteen on sijoiteltu toimintapisteitä, joilla kierretään oman opettajan johdolla. Luokilla on lähetetty etukäteen Seikkailukartta, josta selviää oman luokan toimintapisteiden kiertojärjestys ja aikataulu.

Toimintapisteillä on erilaisia kartanlukuun tai suunnistustaitoon liittyviä tehtäviä, jotka ovat kestoltaan noin 20 minuuttia. Oppilaat keräävät kaulanauhassa roikkuvaan Olé kartalla! –passiin tarroja hyväksytyistä suorituksista ja maalissa kaikki palkitaan hyvästä yrityksestä. Rastiseikkailun järjestää paikallinen suunnistusseura yhteistyössä Suomen Suunnistusliiton, Koululiikuntaliiton ja Olé kartalla! -projektin yhteistyökumppanien kanssa.

Pilottitapahtumat onnistuivat mukavasti

Noin tuhat 7-10 –vuotiasta koululaista pääsi mukaan Rastiseikkailuun toukokuussa. Tapahtumiin osallistui seuran tekemästä valinnasta riippuen keskimäärin 2-3 lähikoulua, joista rasteja kirmaili hakemaan 150–300 oppilasta per tapahtuma.

– Kaiken kaikkiaan tapahtumat onnistuivat mukavasti ja kouluilta tuli kiitosta. Lapset näyttivät viihtyvän ja opettajat kertoivat saaneensa uusia ideoita koulujen suunnistustuntien toteutukseen. Paikallinen seuratoiminta sai opettajien, perheiden ja paikallismedian kautta positiivista näkyvyyttä kotiseudullaan. Oli kuitenkin ehdottoman tärkeätä järjestää vain vähäinen määrä pilottitapahtumia ennen lopullisen Rastiseikkailumuodon päättämistä, sillä esiin nousi paljon erilaisia kehitysideoita sekä täsmennystarpeita järjestämisohjeisiin, Olé kartalla! – projektipäällikkö Katri Lindeqvist kertoo.

Rastiseikkailu huipensi 1,5 vuoden pituisen Olé kartalla! –projektin pilottivaiheen, jossa on ollut mukana kuusi pilottiseuraa. Pilottiseurat ovat testailleet käytännössä, miten erilainen seuran ja koulun välinen yhteistyö toimii laatimalla mm. harjoituspaketteja koulujen käyttöön. Seuroissa kouluprojektia on vetänyt Olé manageri, joka vastasi myös Rastiseikkailu – tapahtuman paikallisesta kokonaissuunnittelusta. Apunaan hänellä oli suunnittelussa ja toteutuksessa 10–15 nuorta suunnistusseuralaista, Olé traineria.

– Rastiseikkailun järjestäminen vaatii seuralta paljon talkoohenkeä, jonka takana on halu levittää ilosanomaa suunnistuksesta ja saada lisää harrastajia seuratoimintaan. Jatkossa Rastiseikkailun toteuttamisesta pitää saada hyvät toimintaohjeet ja vakioidut materiaalit toimitsijoille, jotta muiden ei tarvitse oppia kantapään kautta samoja asioita, mitä nyt todettiin parannettavaksi, tai nähdä sitä kaikkea vaivaa, kertoo Lindeqvist kiittäen pilottiseuroja hyvästä työpanoksesta.

Ideoita koulujen suunnistustunneille

Kouluprojektin tavoitteena on kehittää koulujen suunnistusopetusta helpommaksi, monipuolisemmaksi ja tuottaa koulujen käyttöön hyviä karttoja. Suunnistuksen harrastajien ja –seurojen mukaan saaminen koulu-seurayhteistyöhön onkin avainasemassa projektin toteutumisessa.

– Suunnistajat osaavat kyllä itse rastien löytämisen salat, mutta se, miten kartanlukutaito asetetaan pienille koululaisille ymmärrettävään muotoon, vaatii erilaista näkökulmaa, ymmärrettävää kielenkäyttöä ja harkittujen opetusvälineiden ja –menetelmien käyttöä. Haluamme tehdä Rastiseikkailusta tällaiset tavoitteet täyttävä, mahdollisimman pitkälle valmiiksi suunniteltu koulusuunnistustapahtumamalli, kertoo Lindeqvist.

Rastiseikkailu –tapahtuman ideana on demonstroida opettajille käytännössä koulusuunnistuksen ideaalista toteutustapaa.

– Suunnistuksesta voi kehitellä vaikka mitä, kun on käytössä hyvä kartta, mutta kokonaiset koululuokat opetuskohteena on haaste. Olé kartalla! –projektin tarkoituksena on levittää tietoisuutta kilpa- ja koulusuunnistuksen eroista, siitä miten helposta suunnistusopetus pitää aloittaa ja miten monipuolisia toteutusmahdollisuuksia lajissa on. Eikä koulusuunnistuksen tarvitse olla aikaa vievää, hankalaa eikä välttämättä edes metsässä!