Koulukartta

Kartta on suunnistusopetuksen tärkein väline

Maasto ja suunnistuskartta muodostavat suunnistuksen liikuntapaikan. Kartalle piirretty rata muodostaa suunnistustehtävän. Suunnistuksen opetuksessa on tärkeintä, että käytössä on kartta, joka on ajantasainen eli pitää paikkaansa. Jos kartta ei anna oppilaan tarvitsemaa tietoa maastosta, voi oppilaan suunnistusinnostus loppua epävarmuuteen.

Karttoja on erilaisia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Suunnistusopetuksessa tulee käyttää suunnistuskarttaa. Jos koulun käytössä on useampi eri kartta tulee opettajan valita niistä sopivin ottaen huomioon oppilaiden taitotason, harjoituksen tarkoituksen ja kartan ajantasaisuuden.

Mistä karttoja saa, kuka niitä tekee?

Suunnistusseurat valmistavat ja omistavat karttoja. Uuden kartan tarpeessa olevien koulujen kannattaa ottaa kartta-asioissa yhteyttä paikkakunnan suunnistusseuraan tai liikuntatoimistoon.

Kartan valinta koulusuunnistukseen

Koulujen suunnistustunneille sopii parhaiten pihakartat ja sprinttikartat, joissa mittakaava on suurempi ja kartta täten helppolukuisempi. Suunnistuskartta sopii vanhemmille ja taitavammille koululaisille. Lue lisää erilaisista koulukartoista.

1) Kartan ajantasaisuus
Koululainen suunnistaa paljon kulku-urien, kasvillisuusrajojen ja pistemäisten maastokohteiden mukaan (rakennukset, kivet, aidat…). Aloittelija ei osaa vielä tulkita korkeuskäyriä tai hamottaa suuria kokonaisuuksia. Jos maasto on muuttunut ja kartta ei pidä enää paikkaansa tai polkuja on paljon enemmän kuin kartalla on merkitty menee oppilaalla sormi suuhun. Varmista siis, että käytössä on hyvälaatuinen ja ajantasainen kartta tutustumalla maastoon etukäteen. Heikolla kartalla suunnittele rata kulkemaan selkeisiin kohteisiin tukeutuen tai suunnittele harjoitus sille alueelle, jossa muutoksia ei ole tapahtunut.

2) Eri maastoalueiden systemaattinen hyödyntäminen
Etene helpommasta kartasta vaikeampaan eri luokkatasoilla, hyödynnä eri maasto-osia suunnitelmallisesti, älä turvaudu aina samoihin rastipisteisiin.

3) Oppilaiden taitotaso
Huomioi maaston kulkukelpoisuus ja haastavuus sekä kartan mittakaava valitessasi oikean taitotason mukaista kartta oppilaille. Aloita suurella mittakaavalla tutulla alueella, jossa on hyvä näkyväisyys. Etene pikkuhiljaa haastavampaan, lopuksi vasta metsämaastoon ja 1: 10 000 kartalle.

4) Harjoituksen tarkoituksen
Mitä haluat oppilaiden oppivan? Kohottavan kuntoa, totuttamaan luonnossa liikkumiseen, oivaaltamaan oleelliset kohteet kartalla vai opettelemaan yksinkertaista tai haastavaa reitinvalintaa? Erilaisiin harjoituksiin sopivat erilaiset maastot, mutta myös harjoitteita voi soveltaa helpommaksi tai hastavammaksi valitsemalla erilaisen kartan.

Esimerkki

Kartan alueen hyödyntäminen taitotasojen mukaisessa järjestyksessä.

Hanko

Koko kartta, mittakaava 1:5000

Hanko_taso1

Taitotason 1 alue

Hanko_taso2

Taitotason 2 alue

Kartat Copyright OK Raseborg, Hanko

Hanko_taso3

Taitotason 3 alue

Kartat Copyright OK Raseborg, Hanko