Eritasoiset reitinvalinnat

Suunnistustaidon kehittymisessä on eroja oppilaiden välillä.

Suunnistusharjoituksissa voidaan ottaa huomioon erilaiset taitotasot ja eriyttää oppilata. Samalla rastivälillä oppilas voi valita helpomman tai haastavamman reitin ja lyhyistä suunnistusradoista koostuvassa viuhkaharjoituksessa voi olla tarjolla eri tasoisia ja pituisia ratoja.

Kartta 1
Tässä kartassa on suunnistuksen perusrata, jossa lähes jokaisella rastivälillä löytyy helpompi, polkuihin tukeutuva reitti sekä suorempi haastavampi reitti. Kiertävillä polkureitinvalinnoilla pääsee rastin lähelle johdattelevia uria pitkin.

ssl_rata1
Kartta 2

Viuhkasuunnistukset sopivat hyvin harjoitukseksi, kun oppilaille halutaan tarjota eritasoisia haasteita.

Eritasoiset_Viuhkat