Johdatteleva reitti

Johdattelevalla eli ohjaavalla reitillä tarkoitetaan, että maastossa on helposti erottuvia kohdeteita esimerkiksi tie, polku, sähkölinja, pellon reuna, oja tmv., jota seuraten aloitteleva suunnistaja voi vaivatta edetä.

Johdatteleva reitti voi olla myös erikseen viitoitettu reitti. Aloittelijoiden harjoitus suunnitellaan siten, että rastiväleillä on mahdollisuus käyttää johdattelevaa reittiä ja rastit sijoitetaan johdattelevalle reitille.

Mallirata_johdatteleva