Suunnistusajattelu

Suunnitelma – Ennakointi – Havainnointi

1. Rastivälin suunnitelman jälkeen luodaan tulevasta maastosta mielikuva.

2. Tämän jälkeen on helppo ennakoida mitä seuraavaksi on tulossa eli ne maastonkohteet, joita ei vielä näe.

3. Edetessä havainnoidaan, että odotetut kohteet todella tulevat esiin ja toteutetaan tehty suunnitelma.

ajattelu