Missä olen?

missaolenVertailemalla karttaa ja maastoa toisiinsa, tiedät missä sijaitset.

Oman sijainnin määrittämisen edellytys on kartan oikea suuntaaminen ja karttamerkkien tunteminen. Jos haluat siis löytää itsesi kartalta opettele karttamerkit ja laita kartta samoin päin edessä olevan maaston kanssa.

Sen jälkeen oman olinpaikan haku tapahtuu paikantamiskartanluvun avulla. Kartan kaksiulotteista kuvaa verrataan kolmiulotteiseen maastoon ja selkeiden, erottuvien maastokohteiden avulla määritellään oma sijainti kartalla.

Olinpaikkaa määritäessä kiinnitetään huomio suuriin ja selkeisiin kohteisiin ja niiden suuntaan maastossa. Rakennukset, avoimet alueet, sähkölinjat, tiet ja ajopolut ovat esimerkkejä selkeistä kohteista, jotka koululaisen on helpompi hahmottaa kuin esimerkiksi suuri mäki ja sen muoto.

vinkki_kuvake

Tilanteissa, jossa maaston kohteet eivät täsmää kartalla oletetun paikan kohteiden kanssa, kannattaa aloittaa suunnistustehtävä uudestaan palaamalla takaisin paikkaan, jossa edellisen kerran oma olinpaikka oli varmistettu.

Kartan tulkintaa, suuntausta ja oman sijainnin paikantamista helpottaa peukalo-ote.