Mistä rastille?

MistarastilleSuunnitelemaani reittiä, selkeän kohteen kautta

Rasti on suunnistustehtävän kohde, päämäärä. Rasti on aina selvässä karttamerkkikohteessa, joten rastia lähestyessä on tärkeämpää etsiä tätä odotettavissa olevaa kohdetta kuin vain oranssi-valkoista lippua.

Pihasuunnistuksessakin rasti saa olla kohteen takana. Kartanluvun avulla pitää löytää rastipisteeseen – rastilippu on palkinto suunnistustehtävän onnistumisesta.

Rastinotto eli rastin lähestyminen alkaa odotetusta kohteesta ”kirkontornista”

Kirkontornilla tarkoitetaan jotakin erittäin selkeää kohdetta rastiympyrän reunalla tai hieman sen ulkopuolella. Oleellista kirkontornissa on se, että se on helppo havaita tai sen luokse pääsee jotakin johdattelevaa reittiä tai maastonmuotoa seuraten, esimerkiksi polkua tai mäen reunaa seuraamalla.

Rastin lähestymistä ei kannata tehdä kiireellä. Rastin lähestymistavan määrää pitkälti se, löytääkö rastin varmasti suoraan vai onko virheen mahdollisuus suuri.

kirkontorni copy