Harjoitusten aiheita

1 Kompassin ominaisuudet ja osat

  • Pohjoisnäyttö
  • Suunnassakulun apuväline
  • Tärkeimpien osien esittely

2 Kompassin asento kädessä

  • Oikein päin, vaakasuorassa
  • rento ote
  • Naru ranteen ympärillä, ei kaulassa

3 Suunnanoton tekniikat

  • Opetellaan suunnanotto
  • Harjoitellaan suunnanottoa maastossa rastivälillä, joka vaatii suunnanottoa