Suunnanotto

Suunta on otettava huolella juuri siitä pisteestä, jossa on, juuri siihen pisteeseen, johon haluaa. Suunnalla voi edetä erittäin tarkasti, jos sitä haluaa käyttää huolella.

1) Aseta kompassin reuna tarkasti lähtöpisteestä päätepisteeseen

Suunto_vaanto_pieni

2) Käännä kompassin neularasiaa siten, että sen pohjaviivat kulkevat samansuuntaisesti kartan ja koordinaattiviivojen kanssa. Varmista, että kompassin pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen.

Suunto_reunaviivalle_pieni Suunto_vaanto_lahikuva_PIENI

3) Pidä kompassi vaakasuorassa. Käänny kunnes kompassin pohjoisneula asettuu haarukkaan. Käänny koko keholla.

Suunto_kadessa

4) Kun pohjoisneula on haarukassa, kompassin pohjan iso nuoli näyttää suunnan, johon lähdet. Katso kiintopiste kaukaa edestä ja tarkista suunta tasaisin välein.

Kompassi ja suunnanotto eivät ole vaihtoehto kartanlukuun perustuvalle etenemiselle. Kumpikin täydentää toisiaan.

Opettaessasi suunnanottoa kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

• Kompassin on oltava vaakasuorassa
• Katso, että kompassin pohjoisneula osoittaa karttapohjoiseen
• Kun suunta on kierretty kompassiin, ojennetaan kompassikättä kauemmas eteen, koska vartaloa käännetään kunnes pohjoisneula asettuu neularasian haarukkaan.
• Kun suunta selviää, katsotaan kauas eteen ja otetaan mahdollinen kiintopiste kulkusuunnalle.
• Jonkun matkan kuluttua tarkistetaan suunta

Jos reitinvalinta ei kulje suoraa reittiä eli kierretään esimerkiksi mäki rastivälillä, on suunta otettava uudestaan aina kun kulkusuunta muuttuu. Suunnan käyttöön tutustutaan harjoituksessa, joka tarjoaa lyhyitä matkoja kuljettavaksi kompassiin tukeutuen.