Haetaan alueellisia koulukoordinaattoreita

Alueellisten koulukoordinaattorien haku päättyi marraskuun loppuun, mutta puuttumaan jäi koordinaattorit seuraaville alueille: Etelä-Pohjanmaa, Häme, Kaakko, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Lahti, Satakunta ja Savo-Karjala. Näiden alueiden osalta hakuaikaa pidennetään 19.12 asti, jolloin päättyy myös Rastiseikkailu 2009 haku.

Alueelliset koulukoordinaattoreiden tehtävä on toimia Rastiseikkailu-tapahtumien alueellisena johtajana ja yhteyshenkilönä. Lisäksi koordinaattori järjestää alueellaan opettajille ja opettajankoulutuslaitoksille koulutustilaisuuksia itsevalitsemansa aktiivisuuden mukaan.

Koordinaattorin tehtävät ovat kulukorvausperusteista oto-työtä. Tavoitteena on löytää jokaiselle suunnistusalueelle (14 aluetta) vähintään yksi koulukoordinaattori. Hakemukset ja tiedustelut Olé kartalla -projektipäällikkö Katri Lindeqvist.

Hakuilmoitus julkaistiin Suunnistaja -lehdessä 9/2008