Pihakartta joka kouluun – ohje koulujen pihakarttojen tekemiseen

Suomen Suunnistusliitto toteutti 2010 – 2012 Pihakartta joka kouluun -hankkeen.

Kouluilla tulee olla käytössään helppolukuinen kartta koulupihalta ja/tai lähialueelta, sillä kartanlukutaidon ja suunnistustaidon alkeiden opettelu on parasta aloittaa tutulta ja turvalliselta alueelta. Pihakarttojen avulla voidaan lapsille opettaa suunnistuksen alkeita. Selkeät kohteet helpottavat karttakuvan hahmottamista ja pinta-alaltaan pieneltä alueelta tehty tarkka, yksityiskohtainen, mutta samalla helppolukuinen kartta luo mahdollisuuksia monipuolisten harjoitteiden järjestämiseen.

Pihakartta laaditaan mittakaavaan 1:500 – 1:2500. Pihakartalla on karttamerkein kuvattuna sellaisiakin kohteita, joita ei tavallisessa suunnistuskartassa tai sprinttisuunnistuskartassa kuvata, esimerkiksi jalkapallomaali, keinu tai kiipeilyteline.

Lue lisää karttojen valmistuksesta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin 10/2010 – 1/2011. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin selvitys koulujen piha- ja lähialuekarttatilanteesta. Työssä selvitettiin koulujen pihakarttatilanne (ikä, ajantasaisuus, karttojen kuvaustavat, rahoitus, jne.) ja millainen mahdollisuus kouluilla on käyttää lähialueen suunnistuskarttoja.

Hankkeen toinen vaihe aloitettiin helmikuussa 2011. Toisessa vaiheessa laadittiin ohjeistus koulujen pihakarttojen tekemiseen. Ohje soveltuu suunnistuskartantekijöiden ja suunnistusseurojen käyttöön. Pihakartoissa suunnistuskartan merkkien lisäksi tarvittavat erityismerkit sisältyvät ohjeeseen. Ohje ja OCAD-symbolitiedostot ovat ladattavissa Suomen Suunnistusliiton verkkosivuilta. Kouluja varten laadittiin oma esite, joka kertoo piha- ja suunnistuskarttojen valmistamisesta, kustannuksista ja käyttömahdollisuuksista. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa.

Suomen Suunistusliitto sai hankkeeseen rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitetusta määrärahasta.