Rastiseikkailut käynnissä kouluissa

Paimion Rasti korkkasi koululaisten suunnistuskauden 23. huhtikuuta Vistan koululla Paimion keskustassa. Mukana olivat kaikki Paimion alakoulujen 1.-3. luokkalaiset perusopetuksen ja erityisopetuksen piiriin kuuluvat oppilaat, kaikkiaan 400 koululaista opettajineen ja avustajineen. Väkimäärä oli suurempi kiun Rastiseikkailun suositus, mutta tapahtuma saatiin vietyä läpi varsin onnistuneesti, kun toimintarasteilla oppilaat hajautettiin eriyttävillä suunnistustehtävillä ja useammilla suorituspaikoilla. Lisäksi merkittävää oli kolmen ohjaajan miehitys suorituspaikoilla ja opettajien aktivoiminen ennalta suunniteltuihin aputehtäviin.

Toimintarasteja oli järjestämisoppaan mukaisesti viisi (aarteen etsintä, supersprintti, leimausrata, tarkkuussuunnistus ja pistesuunnistus), mutta väriryhmiä kuusi, sillä aikataulutus tehtiin väljemmäksi erityisoppilaiden ryhmälle, jotka kiersivät vain kolmella toimintarastilla ja saivat näin ollen enemmän aikaa tehtävien suorittamiseen ja siirtymiseen alueella. Loput viisi väriryhmää jaettiin luokka-asteiden perusteella ja niistä muodostui 70-80 oppilaan porukoita.

Ohjaajia oli kaikkiaan 18 ja he olivat pääosin nuoria ja edustussuunnistajia, joilla oli mahdollisuus olla koulusta tai opiskeluista poissa kyseinen päivä. Tapahtuman suunnittelussa oli mukana neljä toimintarastien vastaavaa sekä pääjärjestäjä, jonka vastuulla oli myös viides toimintarasti. Toimintarastien vastuulliset olivat 19-21 -vuotiaita tyttöjä, jotka vastasivat oman toimintastin harjoitteen suunnittelusta, materiaaleista, pystytyksestä ja kaikesta muustakin mahdollisesta. Vastuunjako onnistui mainiosti ja tytöt hoitivat hommansa erittäin vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Suunnitelutyöryhmän vastuunjako varmisti, että kukaan ei ylikuormittunut Rastiseikkailun suunnittelutehtävistään ja kaikki asiat muistettiin tehdä ajoissa ja huolella.

Yksi opettaja kommentoi sähköpostin välityksellä tapahtuman jälkeen seuraavasti: ”Kylläpä oli meillä mukava suunnistustapahtuma! Koko koulupäivä vietettiin ulkosalla sangen komiassa kevätsäässä. Lapset kokivat onnistumisia, huomasivat, että kaverikin voi onnistua ja joutuivat toimimaan koko luokkana, neljän ryhmässä tai parin kanssa. Tällainen toiminta on hyvinkin opettavaista – aina se ei ole helppoa. Oli hieno ja liikunnallinen päivä!”.