Vinkit opetukseen

Suunnistusvarmuutta vahvistetaan oppilaan taitotasoa vastaavilla tehtävillä, jotka antavat onnistumisen elämyksiä. Sujuva rastin löytäminen on riemukas kokemus, joka kasvattaa positiivista asennetta ja itseluottamusta omiin kykyihin.

Suunnistusharjoituksissa kuljetaan alkuun pareittain, pienissä ryhmissä tai kaikki yhdessä. Kuitenkin niin, että kaikki saavat oman kartan ja osallistuvat tehtävän ratkaisemiseen. Kun varmuus ja usko omiin kykyihin lisääntyy, on luontoon helpompi mennä myös itsenäisesti tutustumaan.

koulupia_johdonmuk_2

Opettaja haluaa tietää: ”Minkälaista toimintaa halutaan istuttaa kouluihin?”

Jakson kokonaisuunnittelu:

Helposta maaston osasta vaikeampaan,
Koko kartan alueen hyödyntäminen,
Helposta haastavampaan

>> TASO 1, 2 JA 3

>> VINKKEJÄ SUUNNISTUSTUNNEILLE

>> SOVELLA, ERIYTÄ, INTEGROI

Kartanlukutaidon kehittyminen on yksilöllistä. Toiset hahmottavat ympäristön kartalta vaivatta ja haluavat haasteita nopeammin kuin toiset. Myös koululaisten kunto, perusliikuntataidot ja motoriset edellytykset liikkua maastossa vaihtelevat huomattavasti, samoin liikuntamotivaation lähteet. Opettajalla riittää haastetta kohdata erilaiset oppilaat.

Suunnistus tarjoaa hyvät mahdollisuudet soveltaa yhteisiä harjoituksia sopivaksi kaikille. Erilaiset taitotasot ja liikunnalliset lähtökohdat on mahdollista ottaa huomioon suuressakin ryhmässä eriyttämisen mahdollistavilla monipuolisilla harjoitteilla.

Suunnistus tarjoaa tasavertaisen liikuntamuodon eri sukupuolille ja sitä voidaan toteuttaa yhteistoiminnallisesti ja yksilöllisesti. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville ja ylipainoisille suunnistus voi olla yksin helpoimmista lajeista osallistua koululiikuntaan tasavertaisesti ja edetä omaan tahtiin. Erilaisille liikkujille kynnys uuden harrastuksen aloittamiseen voi olla suunnistuksen osalta huomattavasti matalammalla, kuin monessa muussa lajissa, koska jokainen voi suunnistaa omaan tahtiin metsässä, yksin tai yhdessä.

Eriytä valmiuksien mukaan

 • Oppilaiden erilaiset taitotasot
 • Reitinvalinnat
  • Viuhkaharjoitukset
  • Lisätehtävät
  • Eri tasoiset rastit
  • Eritasoiset maastot keskuspaikalta
  • Ryhmätehtävät (partiosuunnistus)
 • Liikuntamotivaatiot
 • Kunto
 • INTEGROINTI: oppiaineet ja erityisoppilaat
 • Sääolosuhteiden huomiointi