Sisätilat

Suunnistujakson alussa tai huonolla säällä voidaan kartanlukuharjoituksia tehdä sisätiloissa. Täältä löydät vinkkejä harjoituksiin liikuntasalissa, luokassa ja tietokoneella.

SALISUUNNISTUSHARJOITUKSIA

1. LIIKETEHTÄVÄT / KUNTOPIIRI

Piirrä salin pelikenttäviivoista tai liikuntavälineistä kartta. Suunnittele muutama erilainen suunnistusrata, vie rasteille erilaisia liiketehtäviä ja jaa oppilaat pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa oman kartan, josta selviää liiketehtävien kiertojärjestys.

Toinen esimerkki salikartasta.

Klikkaa, lataa ja tulosta salikartta.

2. OPPILAAT RATASUUNNITTELIJOINA

Piirrä kartta salista, johon on laitettu hajalleen liikuntavälineitä. Oppilaat suunnittelevat pareittain radan kartalle ja vievät rastit paikoilleen. Tämän jälkeen kartat sekoitetaan ja parit saavat suunnistaa toisen parin laatiman radan.

salisuunnistus

3. SATUMETSÄN RAKENTAMINEN

Oppilaat rakentavat saliin satumetsän, joka rakentuu liikuntavälineistä, patjoista, telineistä ja penkeistä. Jokaiselle parille annetaan tietty liikuntaväline, joka vastaa jotakin karttamerkkiä (esimerkiksi siniset patjat ovat lammikoita).

Kun metsä on rakennettu oppilaat piirtävät pareittain salista kartan. Karttamerkit vastaavat oikeita suunnistuskartan merkkejä. Salikartan piirrettyään oppilaat voivat pareittain suunnitella suunnistusradan itse piirtämälleen kartalle ja viedä rasteja erilaisiin kohteisiin saliin. Kartta rastimerkintöineen annetaan toiselle parille, joka hakee rastit.

4. SALIVIESTI

Piirrä salista kartta. Piirrä karttaan salin lattian pelikenttien viivat tai vain tietyn väriset viivat. Suunnittele kolme erilaista suunnistusrataa viivasokkeloon. Sijoita rastit viivoille. Kopioi riittävästi karttoja kolmen hengen joukkueille. Joukkueet kiertävät radat vaihtelevissa järjestyksessä. Suunnistaessaan saa käyttää vain karttaan merkittyjä viivoja. Leimataan/kosketetaan omaa rastia.

5. AARREKARTAN PIIRTO

Kukin oppilas piilottaa saliin jonkin esineen ja piirtää karttaluonnoksen kokoontumis- ja piilopaikan välisestä reitistä. Luonnos voi olla aivan yksinkertainen, mutta mittasuhteet ja ilmansuuntien on oltava oikeat. Aarrekartat sekoitetaan ja kukin oppilas saa ottaa yhden toisen oppilaan piirtämän aarrekartan. Ja koettaa sen avulla hakea piilotetun esineen.

7. STRESSISUUNNISTUS

Suunnistusrata kiertää sik-sakkia, mutta oikeassa järjestyksessä on rastit kierrettävä. Haastavuutta lisäät sammuttamalla valot, jolloin edetään taskulampun tai otsaledin valossa.

Kartta copywrite Tampereen Pyrintö

Kartta copywrite Tampereen Pyrintö

8. LABYRINTTISUUNNISTUS

Teippaa kuvitteeliset seinät lattiaan tai tee esimerkiksi penkeistä seinät. Piirrä kartta labyrintista ja suunnittele rata, jossa pitää osata pujotella seinien välistä rasteille.

educa_1

9. ILMANSUUNTALEIKKI

Oppilaat ovat keskellä. Varmistetaan, missä suunnassa eri ilmansuunnat ovat. Ohjaaja huutaa ilmansuunnan, jolloin oppilaat juoksevat kyseisessä suunnassa olevaan ”pesään”. Tämän jälkeen huudetaan toinen ilmansuunta tai palataan ensin keskelle ja vasta sitten huudetaan seuraava ilmansuunta.

10. KARTTAVIESTEJÄ

a) KARTTAMERKKIVIESTI

Pahvikortteja, joissa toisella puolella on karttamerkki ja toiselle puolelle kirjoitettuna joku muu karttamerkki. Kortteja on oltava samanlainen sarja jokaiselle joukkueelle.

Aseta joukkueen kortit 10─15 metrin päähän joukkueesta. Ensimmäinen viestinviejä hakee yhden kortin ja tuo se toiselle. Toinen lukee kääntöpuolelta karttamerkin. Hän hakee sen kortin, jossa on tämä karttamerkki. Näin jatketaan, kunnes kaikki kortit on haettu.

Karttamerkkiviesti

b) KARTTAMUISTIVIESTI

Jokaiselle joukkueelle tarvitaan 2 samanlaista suunnistuskarttaa tai kartan osaa: toisessa kartassa on rasteja tai suunnistusrata ja toinen kartta on koskematon. Kartat, joissa on rastit sijoitetaan 10─15 metrin päähän joukkueista. Jokaisen joukkueen eteen annetaan taas kartta, jossa ei ole rasteja.

Joukkueiden ensimmäiset lähtevät liikkeelle yhteisestä merkistä. Jokainen käy katsomassa rastien sijaintia kauempana olevasta kartasta ja piirtää rastit samoihin paikkoihin omaan karttaansa. Kartalta toiselle saa kulkea niin monta kertaa kuin haluaa.

karttamerkkiviestiKuva

Tarvittava materiaali tulostukseen:
karttamuistiviesti_tyhja (pdf)(pdf)
karttamuistiviesti_rastit
(Kartat Copywrite Keravan Urheilijat)

c) KARTTAMERKIN YMPYRÖINTI KARTALTA

Tarvitaan lappuja, joihin on kirjoitettu tai piirretty karttamerkkejä. Jokaiselle oppilaalle samanlainen pino lappuja. Aseta karttamerkkilaput noin 10─15 metrin päähän ja jokaiselle oppilaalle puhdas kartta jalkojen juureen.

Lähtömerkistä saa hakea yhden karttamerkkilapun. Lapussa oleva karttamerkki ympyröidään omalta kartalta, minkä jälkeen saa lähteä hakemaan uutta lappua.

Jos tehtävä toteutetaan viestinä, tarvitaan välineitä vähemmän. Voidaan toteuttaa myös paikoillaan siten, että ohjaaja sanoo, mikä merkki seuraavaksi etsitään omalta kartalta.

LUOKKAHUONEHARJOITUKSIA

1. OMAN KARTAN PIIRTÄMINEN

Karttakuvan hahmottamisen hyvä harjoitus on antaa oppilaille tehtäväksi piirtää oma kartta. Ensimmäinen kartta voidaan piirtää omasta pulpetista, luokkahuoneesta tai koulun pihasta. Karttamerkit voivat olla itse keksittyjä tai voidaan käyttää oikeita suunnistuskartan merkkejä.

Pihassa tai luokassa kartan piirtämisen alku helpottuu, kun monistetaan papereihin alueen rajat sekä muutama rakennus, tie tms. Keskustelkaa, miten kartan piirtäminen onnistui, miten eri kohteet kuvataan kartalle ja miten rastit merkitään karttaan.

Pihakartan piirrettyään oppilaat voivat viedä pareittain rasteja pihapiiriin. He piirtävät rastit omaan karttaansa. Kartta rastimerkintöineen annetaan toiselle parille, joka hakee rastit.

Tarvikkeet:

  • Paperia, kynät ja piirtämisalusta
  • Rastilippuja, värikkäitä paperilappuja tai hyvin erottuvia kreppinauhoja rasteiksi

2.OPPILAS RATAMESTARINA

Myös oppilasryhmille kannattaa antaa projektityö, jossa heidän annetaan suunnitella sovitunlainen suunnistusrata muille oppilaille. Oppilaat suunnittelevat radan esimerkiksi sadepäivänä. Seuraavalla kerralla oppilaat vievät rastit maastoon ja anatavat harjoituksessa ohjeet muille oppilaille.

Oppilaille annetaan vastuuta, erilaista suunnistushaastetta, jonka he kokevat varmasti mieluisaksi.

3. KARTAN TAI RASTIVÄLIN JÄLJENTÄMINEN MUISTISTA

Jokaiselle parille yksi suunnistuskartta, johon on piirretty suunnistusrata sekä puhdas paperi ja kynä jokaiselle parille.

Jaa osallistujat pareihin. Parista toinen on valvoja ja toinen piirtäjä. Merkistä parin valvoja näyttää piirtäjälle kartalta rastiväliä sovitun ajan. Kun rastiväliä ei saa enää tutkia, piirtäjä piirtää puhtaalle paperille suurpiirteisen karttakuvan rastivälistä.

Vaihdetaan osia. Nyt katsotaan seuraavaa rastiväliä.

Muistipiirros

scan0006

muistikartta

Kartta copywrite Turun Suunnistajat

4. ETSI KARTALTA KARTTAMERKKEJÄ

Kuka löytää nopeimmin kolme kappaletta joitakin harvinaista karttamerkkiä esim. kaivoa…

Kartta copywrite Lynx

Kartta copywrite Lynx

5. ESINE KARTAKSI

Piirretään kuvasta karttamerkeillä talo, eläin tai maisema.

karttamerkit_talo

6. ETSI VIRHEITÄ KARTASTA

Etsitään virheitä kahdesta kartasta, joista toista on muokattu kartanpiirto-ohjelmalla tai kuvankäsittelyohjelmalla

7eroavaisuutta