Taitotaso 2

taso_2MAASTO
Helppo ja turvallinen alue, missä on paljon polkuja ja teitä, avointen alueiden reunoja, metsän kasvillisuusrajoja, linjoja, hyväkulkuisia ojien reunoja yms.

HARJOITUS
Varsinaisia reitinvalintoja ei radalle laadita, vaan rastiväleillä on kulku-urista muodostuvia valintatilanteita: ”käännynkö polunhaarasta oikealle vai vasemmalle?”

RASTIEN SIJAINTI
Rastit sijoitetaan kulku-urilla oleviin kohteisiin; uran haaroihin, risteyksiin yms.

LÄHTÖTASO
Oppilas löytää itsensä kartalta, osaa suunnata kartan ja tuntee tavallisimmat karttamerkkit.

EI NÄITÄ…
Suuria korkeuseroja
Pelkkiä korkeukäyrien lukua vaativia alueita
Rinteitä
Kivikoita
Risukoita
Märkiä alueita
Tyhjiä, kompassinkäyttöä vaativia alueita