Taitotaso 3

MAASTO
Siirrytään metsämaastoon ja suunnistuskartan mittakaavalle (1:10 000). Maastossa pitää olla edelleen riittävästi turvallisuuden tunnetta lisääviä teitä ja polkuja. Rakennuksia ja avoimia aluita voi olla jo vähemmän. Aivan taitavimmat osaavat suunnistaa rastille maaston muotoja (korkeuskäyriä) lukemalla.

HARJOITUS
Radan runkona on tason 2 tapaan johdatteleva reitti. Rastiväleille suunnitellaan selväpiirteisiä reitinvalintoja. Reitinvalintoja voi toteuttaa kulku-uriin tukeutuen tai maaston selkeiden tukielementtien avulla. Etevämmälle voi antaa mahdollisuuden käyttää reitinvalinnassa suunnassa kulun taitoa.

RASTIEN SIJAINTI
Vaihtelevat rastipisteet valitaan johdattelevalta reitiltä tai sen lähistöltä niin, että rastia voi lähestyä selkeen maastokohteen kautta (”kirkontorni”). Rastien taustalla on pysäyttäviä maastokohteita. Suunnistus perustuu ennen muuta kartanlukuun ja pintakuvioiden havainnointiin, mutta rastina voi käyttää myös selväpiiretisiä maaston korkeusmuotoja (kukkula polun tuntumassa yms.).

LÄHTÖTASO
Oppilas osaa pitää karttaa kulkusuunnan mukaisesti ja suunnistaa pihapiirissä ja lähialueella sujuvasti. Oppilaalla on turvallinen olo maastossa liikuttaessa ja hän hahmottaa alueen rajat. Osaa tehdä reitinvalinnan oman taitotason mukaan.

taso_3