Ohjeita opettajille

Opettajan tehtävät suunnistusjaksolla

1) Tehdä oppilaat tietoisiksi siitä, mitä hytötyä elämässä on kartanluku- ja suunnistustaidosta
2) Opettaa kartanlukutaito
3) Opettaa suunnistuksessa tarvittavat osataidot
4) Tehdä luonnossa liikkumisesta tuttua ja turvallisen tuntuista
5) Laatia vaihtelevia ja sopivan tasoisia suunnistusharjoituksia oppilaille
6) Antaa palautetta oppilaan suorituksesta ja ohjata kehityksessä.

Houkuttelevuutta

Sopivat haasteet, kaverit, onnistumisen elämykset ja luonto ovat asioita, joita lapset ja nuoret tutkitusti arvostavat suunnistuksessa. Sopiva maasto, hyvä kartta, oikean tasoiset suunnistustehtävät ja käytännölliset varusteet ovat tekijöitä, jotka takaavat oppilaille onnistumisen tunteen.

Sää

Myös sääolosuhteilla on tärkeä rooli lajin mielekkyydellä. Ajoita suunnistusjakso alku syksyyn tai loppu kevääseen. Luontoliikunta on mukavaa, kun on hyvä keli. Jos sää suunnistuspäivänä on sopimaton, voi suunnistusteeman siirtää sisätiloihin. Harjoituspankista löydät vinkkejä sisäharjoituksiin.

Hyvä maasto

Koulun liikuntatunnille sopiva maasto on helppokulkuista ja metsässä on hyvä näkyväisyys. Helppokulkuisessa maastossa on etenemisuria ja maastopohja on melko tasaista ja kuivaa. Pienetkin oppilaat voivat havainnoida maastossa olevia kohteita, kun näkyvyys on hyvä. Opetukseen sopivassa maastossa on selkeitä kartanlukukohteita, kuten teitä, polkuja, peltoja ja ojanhaaroja. Suunnistusrata suunnitellaan siten, että risukot, vetiset suot ja hankalat tiheiköt on mahdollista kiertää.

Rastilippu näkyvillä

Rastipisteeksi valittu maastokohde merkitään rastilipulla. Kun oppilas on löytänyt rastiksi valittuun kohteeseen, pitää rastilipun näkyä. Ei ole tarkoitus, että rastiliput ja leimasimet piilotetaan!

Turvallinen alue

Turvallinen alue koulusuunnistukseen on esimerkiksi peltojen, teiden, asutuksen tai muiden luonnollisten kohteiden rajaama, eikä siellä ole muuta vaaraa (rakennustyömaata tms.). Alueen rajat toimivat pysäyttäjinä. Harjoitusta ei suunnitella vaarallisille alueille, joita ovat esimerkiksi liikenneväylät, rakennustyömaat ja nuorimpien kohdalla myös vesistöt. Myös muut mahdolliset paikalliset turvallisuusriskit huomioidaan.

Suunnistaja ei liiku

 • pihamailla
 • viljellyn pellon karttamerkillä merkityllä pellolla tai edes sen pientareella, ks. karttamerkit
 • istutuksilla (puutarhat, taimikot, ym.)
 • luonnonsuojelualueilla tms. alueella, jolla on voimassa liikkumisrajoitus
 • moottori- ja moottoriliikennetiellä tai rautatiellä
 • riistan suoja-alueella sekä muulla karttaan tai maastoon merkityllä kielletyllä alueella.

Suunnistajan vastuu ympäristöstä

Suunnistajaa koskee jokamiehenoikeuksiin sisältyvä vastuu luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta. Yksittäinen suunnistaja saa liikkua luonnossa jokamiehenoikeuksien nojalla, kunhan hän ei aiheuta vahinkoa tai haittaa luonnolle, maanomistajan omaisuudelle tai muille luonnossa liikkujille. Kilpailujen ja kuntorastein järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja luvista sovitaan maanomistajien kanssa tapahtumakohtaisesti.

Tiedotus oppilaille

Tiedote liikuntatuntien aiheesta antaa mahdollisuuden valmistautua asianmukaisin varustein. Paras tilanne on, jos suunnistustunti toteutetaan kuivassa maastossa ja tavanomainen liikuntavarustus on riittävä. Jos suunnistusta varten tarvitaan saappaat, vaihtovaatteet tai eväät, on aiheellista varmistaa tiedonkulku koteihin. Oppilailla tulisi olla henkilökohtaiset lääkkeet mukanaan esimerkiksi allergiareaktioiden varalta. Olosuhteisiin sopivat varusteet tekevät tunnista mielekkäämmän.

Opettajan ensiapulaukku

Maastoharjoitusta järjestäessäsi, varaa mukaasi ensiapulaukku, jossa on:

 • kylmäpakkaus
 • tukiside
 • kyypakkaus
 • laastaria
 • puhdistusaine
 • haavasiteitä

Huomioi, että oppilaiden henkilökohtainen lääkitys on saatavilla.

Matkapuhelin on hyvä turvaväline

Jätä koululle tieto siitä, missä luokkasi on suunnistamassa.