Erityistä tukea tarvitsevat

Suunnistustunteja voi soveltaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeita vastaavaksi. Maaston ja kartan valinnalla, harjoituksen rakenteella, yhteistoiminnallisuudella, apuvälineillä ja avustajilla on mahdollista tarjota kaikille lapsille suunnistus- ja luontoelämyksiä.

Kartta
Suuri mittakaavainen kartta sopii monille erityisryhmille. Kartan valistajaa voi mysö pyytää tulostamaan pelistettyjä erityiskarttoja, joista on poistettu kaikki ylimääräiset, kartan hahmottamista häiritsevät karttamerkit. Kohokarttoja voi olla myös mahdollista saada tai valmistaa.

Karttateline
Pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä kulkeva oppilas voi käyttää hiihtosuunnistuksen karttatelinettä tai itse tehtyä telinettä, jotta kädet jäävät kartanluvulta vapaaksi liikkumiseen ja ohjaukseen.

Kompassi
Heikkonäköisiä varten on tehty erikoiskompasseja. Kysy lisää Suunnistajan Kaupasta.
Huomioi, että kompassi voi ottaa häiriötä apuvälineiden metalliosista.

Rastit
Heikkonäköisten rasteilla tulisi olla äänimerkki ja leimasin helposti saatavilla.

Maasto
Monille erityisryhmille soveltuu parhaiten piha- tai puistosuunnistus, jolloin alusta on tasaisempi ja hyväkulkuinen ja kulku-urat leveitä. Näistä alueista on usein myös valmistettu / kannattaa valmiss suuri mittakaavaisia karttoja. Varmista, että oppilailla on turvallinen olo maastossa likkuessa ja että eksymisen pelkoa ei ole. Käykää läpi aluetta rajoittavat suuret kohteet.

Avustaja / opas
Pyörätuolia käyttävän ja heikkonäköisen oppilaan mukana pitää olla avustaja, mikäli suunnistusradan maasto on mäkistä (mitä ei suositella) tai siinä on kulkemista hanakloittavia kohteita, esimerkiksi puun kantoja, ojia tai kiviä. Avustajana voi toimia esimerikiksi luokkakaveri.

Harjoitusten suunnittelu
Käytä riittävästi aikaa karttamerkkien ja perusasioiden opetteluun. Suunnittele tunti niin, että erilaisillakin oppilailla on mahdollista osallistua. Valitse sopivat välineet ja mieti tarvittavat avustajat. Pyri kuitenkin suunnittelemaan sellaisia harjoitteita, että oppilas pystyy toimimaan mahdollisimman paljon itsenäisesti ilman avustajaa. Käytä harjoituksissa ensin tutua ja selkeää reittiä. etene erittäin helpoista harjoitteista haastavampiin vasta oppilaiden taidon kehityessä. Joillakin oppilailla voi olla hankalaa hamottaa aikaa ja paikkaa, jolloin avustaja on hyvä olla mukana.

Motivointikeinoja

 • Luontopolut
 • Tehtävä- tai ongelmanratkaisurastit
 • Jäljitysleikit (jokaisella rastilla vihje seuraavalle rastille)
 • Pisteiden keruu oman joukkueen eteen
 • Tarkka tavoite

 Harjoituksia

Liikuntarajoitteiset

 • Oman kartan piirto (tutun ympäristön hahmottaminen kartalle)
 • Valokuvasuunnistus
 • Pihasuunnistusharjoitteet
 • Tarkkuussuunnistus
 • Kohteiden paikannus etäältä

Kehitys- ja näkövammaiset / hahmotushäiriöt

 • Reittiviivasuunnistus
 • Viivasuunnistus
 • Valokuvasuunnistus (Tarkkuussuunnistus)
 • Pihasuunnistusharjoitteet
 • Luontopolut