Eriytä taitotason mukaan

yhteistoiminnallisuusMäkihypyssäkin aloitetaan pienestä töppäreestä, ei suurmäestä. Samoin suunnistuksessa aloitetaan tehtävistä, jotka ovat oppilaiden hallittavissa. Suunnistustehtävän tulee olla sopivan tasoinen omiin taitoihin nähden.

Oppilaiden yksilölliset erot voivat olla suuria. Taitojen kehittyminen vie toisella aikaa enemmän kuin toisilla. Liian helposta turhautuu ja liian vaikeasta tuskastuu.

Eriyttäminen

  • Saa suunnistaa yhdessä kaverin kanssa
  • Eri oppilaat / parit hakevat eri määrän rasteja
  • Ryhmätehtävät, jossa toiset oppilaat voivat hakevat helpompia rasteja lähempää.
  • Tarjotaan helpompia ja vaikeampia rasteja
Eritasoiset_Viuhkat

Eritasoiset viuhkat

Harjoitusesimerkkejä

  • Viuhkaharjoitus
  • Pistesuunnistus
  • Partiosuunnistus
  • Rastijahti

Harjoitusten kuvaukset harjoituspankissa