Oppiaineiden integrointi

Ympäristöoppi/luonnontiede/biologia

 •  Jokamiehen oikeudet ja -velvollisuudet
  Suunnistustunneilla motorisen kehittymisen ohella on vähintään yhtä tärkeää on luonnon aistiminen ja jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen, hyväksyminen sekä noudattaminen. Suunnistustaitojen perusta onkin kunnioittava suhtautumistapa luontoon, omaan elinympäristöömme.
 • luontopolku Luontoretket, luontopolut
 • Kasvien, eläinten, marjojen ja sienien bongaus. Suunnitellaan etukäteen kartalle reitti ja pohditaan, mitä kasveja, sieniä tai marjoja voi löytyä minkälaiselta maastoalueelta.
 • Etsitään maisemia, mihin ihminen on vakuttanut paljon tai mahdollisimman vähän. Kartan avulla on helpompi maastoa ja havainnot voidaan merkitä kartalle.
 • Tutkitaan kasvillisuutta tai erilaisia metsätyyppejä erilaisissa kasvupaikoissa, esim. kallioilla, notkoissa ja soilla. Kartan käyttö kuten edellä.
 • Pohditaan ja tutkitaan maankäyttöä. Mitä maaston aluieta ryhmä haluaisi säilyttää mahdollisimman luonnonvaraisina ja mille alueille voivi rakentaa jotakin. Mitä ja miksi?

Äidinkieli

 • Rastivälin suunnitelmasta ja reitistä kirjoittaminen
 • Kokemuksista keskustelu ja kirjoittaminen
 • Sanelutehtävänä mielikuvakartan piirto
 • Tehtävärastit

Kuvaamataito

 • Kartan ja kokemusten piirtäminen
 • Maiseman maalaus eri perspektiiveistä
 • Metsän valokuuvaminen tai maalaaminen. Oppilaat voivat omatoimisesti etsiä kartan kanssa mieleisensä maiseman. Voidaan myös etukäteen tutkia karttaa ja päättää sopiva paikka.
 • Kasvien etsiminen värjäystä varten. Opettajan kanssa etukäteen tutkitaakartalta, mistä mitäkin kasvia voisi löytää.
 • Korkeuskäyrätaideteoksen askartelu. Valitaan kartalta mäki, joka havainnollistetaan askartelemalla oiekan muotoiseksi.

Tekninentyö

 • Kiintorastien valmistaminen

tietokoneTieto- ja viestintäteknikka

 • Kartta- ja reittipalvelut netissä
 • Satelliittikuvat netissä
 • Kartan piirto piirrustusohjelmalla / OCAD:llä
 • Karttamerkkipelit
 • Suunnistuspelit
 • Rastiväliaikojen vertailu
 • Reittihärveli

Kielet

 • Rastin sijaintia tai maisemaa kuvaillaan ko. kielellä. Opettaja kertoo rastin sijainnin ko. kielellä.
 • ”Minä poljet sinä ohjeet” -harjoitus ko. kielellä (kts. harjoituspankki)
 • Kuvitellaan suunnistusseikkailussa matkaa johonkin maahan, jossa tarvitaa ko. kieltä.
 •  Suunnistuskokemuksista kirjoitetaan aina ko. kielellä.

Musiikki

 • Kuunnellaan ja kerätään metsästä erilaisia ääniä. Karttaan käytetään kulkemisen apuna ja havaintojen merkitsemiseen. Vertaillaan erilaisten paikkojen ääniä.