Tuntisuunnitelmia

Koulujen suunnistustunneille laaditut tuntisuunnitelmat etenevät helpommasta vaikeampaan, tasolta 1 tasolle 3. Hyvä laatuinen kartta, johdonmukainen opetus ja oikeantasoiset harjoitteet kehittävät oppilaan suunnistustaitoa parhaiten. Suunnitelmassa esitettyjen harjoituksien kuvaukset ja ohjeet löydät harjoituspankista.

Tuntisuunnitelmien keskeiset oppimistavoitteet:

pikkukuva_taso1KARTANLUKUTAIDON OPPIMINEN
Karttakuvan hahmottaminen
Kartan suuntaaminen oikein päin maaston avulla
Oma olinpaikan määrittäminen (peukku paikalleen!)
Karttamerkkien oppiminen

pikku_taso2MAASTOON TOTTUMINEN
Luonnossa liikkumiseen tottuminen
Luonnon arvojen kunnioittaminen
Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
SUUNNISTUSTAIDON OPPIMINEN
Eteneminen kartan avulla johdattelevaa reittiä
Yksinkertainen reitinvalinta

pikku_taso3SUUNNISTUSTAIDON KEHITTÄMINEN
Useita reitinvalintoja
Korkeuskäyrien ymmärtäminen
Kartan suuntaaminen kompassin avulla
Suunnan otto ja suunnassa kulku.

Suunnistustuntien vaativuustasoa on määritelty luokka-asteiden sijaan vaaditulla taitotasolla, koska samanikäisten oppilaiden suunnistustaidot vaihtelevat merkittävästi niin luokan sisällä kuin koululuokkienkin välillä. Opetussuunnistelman opetustavoitteita mukaellen taitotasot voidaan ajatella vastaavan peruskoulun luokka-asteita seuraavasti
Taso 1: Luokat 1-3 , Taso 2: Luokat 4-5, Taso 3: Luokat 6-9.