OKL monialaiset

Opettajankoulutuslaitoksen kaikille opiskelijoille pakollisiin monialaisiin opintoihin 3 tunnin koulutussuunnitelma suunnistusjaksolle.

TAVOITTEENA TAITOTASO 1

Kartanlukutaidon ja suunnistustaidon perusopit
Karttakuvan hahmottaminen
Karttamerkkien oppiminen
Oman olinpaikan määrittäminen
Kartan suuntaaminen

Lajipedagogiikka
Monipuoliset harjoitukset koulupihalla
Turvallisuuden tunne
Maastossa liikkumiseen tottuminen
Sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kehittyminen suunnistustunneilla
Integrointi muihin oppiaineisiin

TUNTISUUNNITELMA

Oman kartan piirto (30min)
Karttakuvan hahmottamisen hyvä harjoitus on antaa oppilaille tehtäväksi piirtää oma kartta. Ensimmäinen kartta voidaan piirtää omasta pulpetista, luokkahuoneesta, koulun pihasta tai liikuntasalista. Nyt piirrämme oman kartan Educariumin hiekkakentän lähellä olevasta aidatusta leikkikentästä, aikaa on 10min. Karttamerkit voivat olla itse keksittyjä tai voidaan käyttää oikeita suunnistuskartan merkkejä, oman taidon mukaan.

Keskustelkaa, miten kartan piirtäminen onnistui. Pohtikaa, miten eri kohteet kuvataan kartalle ja mitä kartan värit merkitsevät. Lopuksi opettaja näyttää miltä alue näyttää oikealla suunnistuskartalla.

Karttamerkkibingo (20min)
Oppilaat viivoittavat paperille yhdeksän ruudun bingokortin ja kirjoittavat opettajan sanelemat yhdeksän karttamerkkiä mielivaltaiseen järjestykseen ruutuihin. Selvästi rajatulle maastoalueelle on puihin kiinnitetty karttamerkkejä. Saatuaan lähtömerkin oppilaat lähtevät etsimään karttamerkkejä maastoalueelta ja löydettyään karttamerkin ruksaa oikean ruudun bingokortistaan. Kun bingorivi on täynnä saavutaan opettajan luo näyttämään kortti. Leikkiä jatketaan kunnes haetaan kolmen rivin bingoa.

Lyhyt karttaretki (20min)
Kuljetaan maastossa ohjaajan johdattaessa ryhmää. Ryhmän tehtävänä on seurata kartalta missä reitti kulkee. Opettaja on päättänyt etukäteen kolme rastin paikkaa, joilla tarkastetaan, että kaikki löytävät olinpaikkansa ja osaavat tulkita ympäristöä. Tärkeät opetuksen aiheet: oman olinpaikan määrittäminen, kartan suuntaaminen, kartta oikein päin, peukku paikallaan, nenä ylös. Voidaan myös harjoitella yksinkertaista reitinvalintaa jollakin rastivälillä, niin että ryhmä jakautuu eri reiteille. Oppilaat merkitsevät rastinpaikan karttaan (käydään läpi ratamerkinnät eli rastiympyrä, lähtö ja maali merkit).

Pihaviuhkat (35min)
Viuhkasuunnistuksella tarkoitetaan suunnistusharjoitusta, jossa käydään lähdöstä tai keskusratilta hakemassa rasti tai kiertämässä pieni rata palaten aina takaisin lähtöpaikkaan. Lähtöpaikalta saadaan uusi kartta, johon on merkitty jälleen uusi rasti tai kierrettävä rata. Jokainen kiertää niin paljon viuhkoja kuin määrätyssä ajassa ehtii.

Harjoitus auttaa opettajaa seuramaan ja ohjaamaan oppilaiden suoritusta, koska he palaavat tasaisin väliajoin lähtöpaikalle vaihtamaan karttaa. Eritasoisilla oppilailla on mahdollisuus kiertää itselleen sopiva määrä rasteja/ratoja. Rastivälit on suunniteltu helpommiksi ja vaikeammiksi, lyhyemmiksi ja pidemmiksi, jotta taitavammat ja helpompia haasteita kaipaavat sekä eri vauhtia kulkevat oppilaat saavat kaikki sopivasti haastetta.

educariumin rastipisteet.1Stressisuunnistus (15min)
Lyhyt suunnistusrata, joka menee pienellä alueella sik-sakkia. Rastit pitää kiertää oikeassa järjestyksessä ja leimata oikeilla rasteilla. Lähellä voin olla ”hämäysrasteja”, joten vain tarkalla kartanluvulla löytää oikealle rastille.