OKL perusopinnot

Opettajankoulutuslaitoksen vapaavalintaisissa perusopintojen suunnistusjaksolle 14 tunnin koulutussuunnitelma, joka jakaantuu neljälle eri päivälle. Suunnitelmassa esitettyjen harjoituksien kuvaukset ja ohjeet löydät näiltä sivuilta Harjoituspankista.

JAKSOSUUNNITELMA (yht. 14h)

1. kerta KARTANLUKUTAIDON PERUSTEET (4h)

TEORIAOPETUS
Suunnistusjakson suunnittelu ja suunnistustaidon rakentaminen
Turvallisuuden tunne maastossa (alueen hahmottaminen ja rajaus, helposta vaikeampaan)
Erilaisten oppilaiden huomioiminen (motivaatio, liikuntakyky, taitotaso)
Koulusuunnistuksen välineet
Lähtötason mittaus (tehtävä a)
Kartan värit, karttamerkit, mittakaava (tehtävä b)
Koulusuunnistukseen sopivan kartan ja maastonosan valinta
Suunnistusharjoitusten suunnittelu (paritehtävä osa 1/3)

DEMOT (sali ja lähikartta)
Saliharjoitus
Pistesuunnistus
Aarrekartan piirto
Aarteen etsintä
Muistibingo

Tavoitteet: Karttakuvan hahmottaminen, karttamerkkien oppiminen, oman olinpaikan määrittäminen, kartan suuntaaminen, lähiympäristöön tutustuminen
Piilotavoitteet: Sosiaalinen ja kognitiivisten taitojen kehittyminen, perusliikuntaa, turvallisuuden tunne lähimaastossa.

2. kerta SUUNNISTUSTAIDON PERUSTEET (3h)

DEMOT
Karttaretki ja suunnistukseen orientoivat metsäleikit (ryhmätehtävä a)
Viuhkasuunnistus: Oman radan toteutus ja kaveri suorittaa radan (paritehtävä osa 2/3)

TEORIAOPETUS
Palaute ja pohdintaa omasta radasta (paritehtävä osa 3/3)
Rastienvienti maastoon ja rastilipun sijoittelu

Tavoitteet: Maastoon totuttautuminen, kartanluvun perustaitojen kertaaminen, koulusuunnistusharjoitusten suunnittelu sopivan tasoisiksi.
Piilotavoitteet: Turvallisuuden tunne lähimaastossa, koulusuunnistusharjoitusten suunnittelun haasteiden ja hienouksien tunnistaminen, rastienvienti fobian madaltaminen, perusliikuntaa ja motorisien taidot.

3. kerta SUUNNISTUSTAIDON KEHITTÄMINEN (4h)

DEMOT
Kartanlukutekniikka (kartta oikein päin, peukku paikallaan, Nenä ylös)
Johdatteleva reitti ja reitinvalinta
Partiosuunnistus
Elämyspolku toiminta-/tehtävärasteilla (integrointi muihin oppiaineisiin)

Tavoitteet: Suunnitelmallinen eteneminen, reitinvalinta, suunnan otto, helposta rastivälistä vaikeampaan taidon kehittymisen myötä, oppilaiden eriyttäminen, seikkailullisuus.

Piilotavoitteet: Yhteistoiminnallisuus ja ryhmätyötaidot, kognitiivisten taitojen kehittyminen, integrointi muihin oppiaineisiin ja koulun oppimistavoitteisiin.

4. kerta OMAN TAIDON TESTAUS (3h)

DEMOT
Leimausrata (Emit -leimauksen esittely)
Suunnistustaidon testaus ja arviointi seuraavissa tehtäväpisteissä:
1) Kohteiden paikannus etäältä
2) 1X2 Veikkaussuunnistus
3) Tarkkuussuunnistus
4) Sprintti

Tavoitteet: Oman suunnistustaidon reflektointi ja kehitystarpeiden tunnistaminen.

****************

OHEISTEHTÄVIEN KUVAUKSET

Tehtävä a
Mielikuvituskartan piirtäminen opettajan sanelusta

Tarvitaan puuvärit ja A4 paperit jokaiselle oppilaalle.
Esim. ”Kartan mittakaava on 1:10 000. Kartan keskellä on ympyrän muotoinen järvi, joka on maastossa 500m leveä. Järven etelärannalta lähtee oja, joka laskee jyrkästi etelään. Järven itäpuolelta lähtee pieni polku, joka päättyy pellolle. Pellon ylittää sähkölinja…”
Etäisyyksiä ja mittasuhteita kerrotaan, jos halutaan haastavuutta.
Tämän harjoituksen tarkoituksena on selvittää oppilaiden karttamerkkien osaaminen ja myös mittakaavan ymmärtäminen.
Opettajalla on piirretty oma kartta, joka on ”oikea vastus”. Keskustellaan ja verrataan oman tuotokseen.
Opettaja kerää nimetyt piirrokset.

Tehtävä b
Pisteen kuvaus kartalta

Jokaisella on oma kartta edessään. Opettaja kuvaa jotakin pistettä kartalla ja kuvaa mitä kohteita ja karttamerkkejä on sen ympärillä ja missä ilmansuunnissa. Oppilaat kääntävät kartan kun ovat löytäneet ja merkanneet pisteen omalle kartalleen.

Ryhmätehtävä a
Metsäleikin suunnittelu

Viisi ryhmää keksii teemoilla 1)karttakuvan hahmottaminen 2)karttamerkit 3)kartan värit 4)ilmansuunnat 5)kompassi metsäleikin (5min) karttaretken varrelle. Leikki on paikkaan sitoutumaton (ei tarvita karttaa kyseisestä maastosta).

Ryhmätehtävä b
Elämyspolulle toimintapisteen suunnittelu

Elämyspolku kulkee lenkin pientä polkua pitkin. Polulla sijaitsee viisi elämyspistettä, joita kierretään myötäpäivään oman ryhmän kanssa. Ryhmiä on viisi ja jokainen ryhmä aloittaa eri pisteeltä.

Ryhmä suunnittelee yhdelle elämyspisteelle suunnistusjaksolle sopivan lyhyen (15min) harjoituksen tai leikin. Harjoitus sisältää rasteja, joilla on ryhmän suunnittelemia toiminta-/tehtävä-/kysymys-/ongelmanratkaisutehtäviä oman mielikuvituksen mukaan esim. muihin oppiaineisiin tai opetustavoitteisiin integrointi.

Elämyspisteelle tehdään A4 ohjelappu, jossa on selvitetty harjoituksen kulku ja ohjeet. Ohjelappu, mahdolliset vastauskortit ja/tai kartat viedään pisteelle juuri ennen elämyspolku-demon alkua. Kenenkään ryhmän jäsenen ei tarvitse valvoa omaa pistettä, vaan kaikki voivat kulkea oman ryhmän mukana elämyspolulla.

Yksi ryhmän jäsen nimetään kullakin elämyspisteellä ”opeksi”, loput ovat oppilaita. Open tehtävä on kertoa oppilaille A4 ohjelapulta ohjeet selkeästi ja pistää homma pyörimään, eli lähettää oppilaat suorittamaan harjoitusta. Kirjoittakaa / piirtäkää ohjelapulle siis sellaiset ohjeet, että toiset ymmärtävät nopeasti mistä on kyse.

Lopuksi ryhmä pohtii jokaisen elämyspisteen tehtävän jälkeen siinä harjoituksessa huomioitavia asioita. Mitä pitää muistaa ohjeiden annossa, tehtävän järjestämisessä, oppilaiden lähettämisessä tehtävän kimppuun, ryhmien/parien muodostuksessa jne. Ryhmän muistiinpanot kirjoitetaan lapulle.

Paritehtävä
Viuhkaradan suunnittelu ja suorittaminen

osa1/3
Oman radan suunnittelu
– Ota pari ja valitkaa vastapari
– Mieti mikä on vastaparisi taitotaso (lähtötasonmittaus karttapiirrosten hakeminen opettajalta)
– Laadi 2 rastin (noin 300m pituinen) viuhkarata annetulta keskusrastilta.
– Rastiväleillä tulee olla vähintään kaksi erilaista reitinvalintamahdollisuutta

osa 2/3
Rastien vienti itse suunnittelemalle viuhkaradalle. Vastaparin radan suunnistus niin, että kumpikin etenee rastivälin aina eri reittiä, jos ratamestari on tarjonnut reitinvalintamahdollisuuden. Rastilla kohdataan ja pohditaan kumpi reitti oli parempi.

osa 3/3
Palaute ja pohdintaa omasta radasta
– Vastasiko viuhkan vaativuus suunnistajan taitotasoa?
– Oliko tehtävä mielenkiintoinen ja joutuiko reitinvalintaa pohtimaan?
– Miten rastit oli sijoitettu?
– Oliko oikean rastipaikan löytäminen vaikeaa, miksi?
– Minkälainen viuhkaharjoitus sopii kouluun? Kuinka monta rastia per viuhka? Kuinka monta viuhkaa? Eritasoisia?
– Muita kommentteja?