OKL

OKL, Monialaisetopinnot

Opettajankoulutuslaitoksissa opiskeltavat kaikille opiskeiljoille pakolliset monialaiset opinnot sisältävät muutaman tunnin suunnistusopetusta.

Opetus järjestetään opettajankoulutuslaitoksen ympäristössä. Opetuksessa keskitytään 1. tason opetustavoitteisiin, joten viiteharjoitteet eivät vaadi metsämaastoa. Hyvä kartta koulupihalta rakennuksineen, teineen ja telineineen riittää. Karttana käytetään pihakarttaa.

Tavoitteet
tupsu opiskelijat oppivat lukemaan sujuvasti karttaa
tupsu ymmärtävät rakentaa opetuksen johdonmukaisesti helposta vaikeampaan eteneväksi
tupsu osaavat laatia monipuolisia viiteharjoitteita suunnistustunneille.
tupsu Tärkeää on pohtia lajin vaatimia didaktisia ratkaisuja ja aktivoida opiskelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan itse harjoitteita.

OKL, Liikunnan perusopinnot

Opettajaopiskelijat voivat erikoistua liikuntaan ja valita sivuaineeksi liikunnan perusopinnot. Opinnnot sisältävät lajitaitokokonaisuuksia, joissa suunnistuksen osuus on noin 15h.

Perusopintojen suunnistusopetus etenee taitotasolta 1 taitotasolle 3. Ensimmäinen kerta koostuu lyhyestä teoriaosuudesta sisätiloissa, saliharjoitteesta ja pihasuunnistuksesta opettajakoulutuslaitoksen ympäristössä. Seuraavilla tunneilla keskitytään tason 2 viiteharjoitteisiin lähikartoilla ja viimeisillä tunneilla kokeillaan taitoson 3 harjoitteita suunnistuskartalla.

Tärkeää on, että opiskelijat oppivat lukemaan sujuvasti niin piha kuin lähikarttaakin ja osaavat poimia suunnistuskartalta olennaiset kohteet ja toteuttaa riittävän helppoja harjoitteita. Tavoitteena on myös, että opiskelijat osaavat testata oppilaiden lähtötason ja suhteuttaa taitotasoon sopivat suunnistusharjoitteet sekä vastat yksilöiden eroihin eriyttämällä ja soveltamalla opetusta.