Taso1 2. kerta

Tutustutaan yksinkertaisiin suunnistustehtäviin

TAVOITE
– selviydytään yksinkertaisimmista suunnistustehtävistä yksin tai parin kanssa
– syvennetään karttamerkkitietoutta

TAPAHTUMAPAIKKA
– koulun piha

TUNNIN KULKU

– Kerrataan yhdessä karttamerkkejä ja käydään läksy samalla läpi
– Oppilaat piirtävät koulun pihasta kartan, jonka jälkeen tutkitaan lähemmin koulun oikeaa karttaa
→ verrataan omaa piirrosta ja oikeaa karttaa toisiinsa: mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja ja puutteita
– Karttamerkki-viuhka
→ eli yhden rastin viuhka. Oppilas kertoo opettajalle ennen rastille lähtöä mitä karttamerkki tarkoittaa, jonka jälkeen oppilas menee tarkistamaan tiesikö oikein
→ viuhkoja on useita, jotta kaikkien lasten ei tarvitse mennä samalle rastille
– Tunnin lopuksi joku pihaleikki

LÄKSY
– Karttamerkkiristikko