Taso2 2. kerta

Karttaretki maastoon ja veikkaussuunnistus
TAVOITE
– Luoda suunnistuksen perustaitojen pohjaa vahvemmaksi
– Ymmärtää mittakaavan merkitys ja tietää, että karttoja löytyy monessa eri mittakaavassa
– Harjoitellaan maastossa liikkumista
– Kartan suuntaaminen maastonkohteiden avulla

TAPAHTUMAPAIKKA
– koulun lähimetsä

TARVITTAVA MATERIAALI

– Opetusmateriaali mittakaavaa varten
– Karttaretkeä varten kartat jokaiselle oppilaalle
– Veikkaussuunnistukseen kartat ja veikkauskaavakkeet jokaiselle oppilaalle

TUNNIN KULKU

1) Opettaja opettaa oppilaille mittakaavan melko lyhyesti
• Mitä mittakaava 1:5000, 1:10 000 ja 1:15 000 tarkoittaa
• Suunnistuskarttoja löytyy eri mittakaavoissa (yllä mainitut)
• Miksi on hyvä tiedostaa minkä mittakaavaisella kartalla suunnistetaan
• riippuen kartan mittakaavasta, asiat tulevat kartalla vastaan nopeammin tai hitaammin
2) Karttaretki
• Kuljetaan opettajan johdolla ryhmänä maastossa ja opetellaan seuraamaan matkan etenemistä kartasta ja samalla suuntaamaan karttaa maaston kohteiden avulla
• Opettaja pysähtyy vähän väliä ja tarkistaa, että oppilaat tietävät missä mennään ja minkä maaston kohteiden avulla kartta voitaisiin suunnata
3) Veikkaussuunnistus
• Oppilaat saavat paperin, jossa on maastossa olevien rastien määrän verran veikkausmerkintöjä (1 X 2) varten sarakkeet
• Jokainen saa kartan, johon rastit on piirretty kolmen ryhmiin ja merkitty karttaan em. veikkausmerkeillä
• Todellisuudessa maastossa ei ole kuin yksi lippu kutakin ryhmää kohti
• Oppilaiden tehtävänä on suunnistaa rastiryhmälle ja merkitä veikkauskuponkiinsa, minkä veikkausmerkin kohdalla rasti maastossa oli.
• Maastossa olevissa lipuissa ei ole mitään merkintöjä
• Opettajalla on maalissa oikeat ”vastaukset”
• Oppilaat saavat liikkua pareittain tai yksin
• Itse suunnistusradan on oltava helppo, rastipisteet voivat olla kinkkisempiä (riippuu ryhmästä)
• Joukkueille annetaan 5min aikaa piilottaa rastilippu ja miettiä taktiikkansa, jonka jälkeen opettaja viheltää pilliin ja oppilaat palaavat vapaalle alueelle. Tämän jälkeen ryöstöretki voi alkaa.