Taso3 1. kerta

Perusteiden kertausta

TAVOITE
– Palautetaan taas mieleen suunnistuksen perusasiat (oppilailta unohtuu helposti vuoden aikana monta asiaa, jos ei muulloin kuin koulussa harrasta suunnistusta).
– Suoriutua helposti aloituskerran harjoitteista

TAPAHTUMAPAIKKA

– Hieman vaativampi lähimetsä tai jos sellaista ei löydy, niin sitten koulun lähimetsä

TARVITTAVA MATERIAALI

– Kertausmoniste
– Kartat ja leimauskortit viuhkasuunnistusta varten. Rasteilla pihtileimaus

TUNNIN KULKU
1) Kerrataan suunnistuksen perusasiat hieman vaativamman tehtävämonisteen avulla. Tehtävämonisteessa kerrataan karttamerkkejä, kartan värit, maaston pinnan muodot, mittakaava. Opettaja käy monisteen läpi oppilaiden kanssa, ennen kuin lähdetään käytännön hommiin.

2) Viuhkasuunnistusharjoitus
• Erilaisia viuhkoja on hyvä olla 4-5
• Yhdessä viuhkassa on rasteja 2-3
• Viuhkat ovat selkeästi vaativampia kuin tasolla 2. Oppilailla ei kuitenkaan saa olla suurta riskiä eksymiseen.
• Rastipisteet voivat olla helppoja, mutta oppilaiden on jouduttava pohtimaan reitinvalintaa. Hyvä olisi, jos joillakin väleillä reitinvalintamahdollisuuksia olisi useampia
• Viuhkoja kannattaa olla eritasoisia, jotta eritasoisille oppilaille löytyisi jokaiselle sopivasti haastetta
• Oppilaat voivat liikkua pareittain