Taso3 2. kerta

Kompassi ja suunta

TAVOITE
– Kompassin käytön alkeet

TAPAHTUMAPAIKKA
– Vaativampi lähimetsä

TARVITTAVA MATERIAALI

– Jokaiselle oppilaalle oma kompassi
– Kartat ja leimauskortit harjoitukseen. Rasteilla pihtileimaus

TUNNIN KULKU

1) Harjoitellaan kompassin käyttö opettajan johdolla yhdessä tilassa tai alueella
• Opettaja käy läpi myös tärkeimmät kompassin osat (pohjoisneula ja kompassin reuna) sekä miten kompassia pidetään kädessä
• Jokaisella oppilaalla oma kompassi
• Oppilaat saavat kartan, jossa kaikilla on mahdollisuuksien mukaan samoja rastivälejä. Jokainen ottaa omalla kompassillaan suunnan opettajan määräämältä rastilta toiselle. Tämän jälkeen haetaan suunta. Näin opettaja pystyy näkemään kenellä on ongelmia suunnan ottamisen kanssa
• Opettaja muistaa korostaa, että kompassi on apuväline. Kartta on suunnistajan ykkös-työväline ja kompassia käytetään vain apuvälineenä, jos rastiväli on vaikea tai ei pystytä pelkkien maaston kohteiden avulla suunnistamaan

2) Suunnassa kulkuharjoitus
• Tähän harjoitukseen 3-4 rastin radat/viuhkat ovat hyviä.
• Erilaisia viuhkoja oltava riittävästi (vähintään 4kpl)
• Oppilaat voivat liikkua pareittain
• Rastipisteet voivat edelleen olla selkeitä ja helppoja, mutta rastivälien oltava sellaisia, että oppilas joutuu käyttämään kompassia hyväkseen