Turun OKL Appro syksy 2008

OPETUSSUUNNITELMA

Ma 8.9. Koulusuunnistuksen suunnittelu ja aloitus
4h

12-14 ATK-luokka
* Keskustellaan suunnistusopetuksen haasteista ja mahdollisuuksista
* Suunnistusjakson suunnittelu oppilaiden taitotasoa vastaavaksi
* Koulusuunnistuksen välineet
* Olé kartalla! koulusuunnistuksen opetus-DVD:n katselua
* Tutustutaan TVT:n mahdollisuuksiin suunnistusopetuksessa
* Opiskeilijoiden lähtötason mittaus (Kartan piirto sanelusta ja luokkakartan piirto)
TOKL_appro (ppt, Powerpoint)

14-16 Sali
* Kartanlukutaidonharjoituksia salissa
* Ryhmätyön suunnittelu, toteutus ja ohjaus muulle ryhmälle
(Satumetsän rakentaminen liikuntavälineistä, kartan piirto salikartan pohjalle, radan suunnittelu, toisen ryhmän radan kokeilu)

salikartta

Ke 10.9. Kartanlukutaidon perusteet
[TAITOTASO 1]                    2h

Karttaretki
* Kartan värit, karttamerkit, mittakaava
* Oman olinpaikan määrittäminen
* Kartanlukutekniikka (kartta oikein päin, peukku paikallaan, Nenä ylös)
* Turvallisuuden tunteen merkitys
* Luonnontieteen integrointi

Aarrekartan piirto, aarteen kätkeminen kaverille ja aarteen metsästys
* Karttakuvan hahmottaminen

edu

To 11.9. Kartanlukutaidon harjoittelu, suunnistustaidon perusteet
[TAITOTASO 2]         2h

Pihaviuhkat
* Kartan suuntaaminen
* Johdatteleva reitti, yksi reitinvalinta
* Opettajan toiminnan harjoittelu (muiden ohjaus ja opettaminen)

TOKL_appro_110908_Aurajoki.viuhka B

Ma 22.9. Suunnistustaidon harjoittelu, metsäsuunnistus
[TAITOTASO 3]             4h

Ryhmätehtävän toteutus
* Käytännön työn harjoittelu: Ratasuunnittelu, rastien vienti, opetus muille, rastien haku

Ryhmätehtävä: Suunnittele Viuhkarata, jolla on 2 rastia, jossa opetellaan
Ryhmä1: Monta reitinvalintaa
Ryhmä 2: Rastinotto
Ryhmä 3: Suunnan otto
Ryhmä 4: Korkeuskäyrien ymmärtäminen
Ryhmä 5: Matkanmittaus

TOKl appro ryhmatyoohjeet (pdf)

Esimerkki rastinottoryhmälle

Esimerkki rastinottoryhmälle

Taitotaso 3 suunnistustaitojen harjoittelua
* Monta reitinvalintaa (oman taitotason mukainen valinta)
* Rastinoton suunnittelu
* Kompassin käyttö

Partiosuunnistus / Amazing race (Polkupyörä mukaan, jos mahdollista!)
* Suunnistuksen eri lajit koulusuunnistuksessa
* Seikkailullisuus, liikuntapäivä koulussa
* Muiden oppiaineiden integrointi: Tehtävä-/ongelmanratkaisu-/kysymysrastit
* Oppilaiden eriyttäminen taitotason mukaan
* Erilaisten oppilaiden huomioiminen (motivaatio, liikuntakyky, taitotaso)

Ke 24.9. Oman taidon testaus, monipuoliset harjoitteet
[TAITOTASO 3]             4h

Oman taidon testaus ja arviointi seuraavilla tehtäväpisteillä

Kirjallinen koe suunnistusjakson suunnittelusta, taitotasoista ja suunnistustaidon osa-alueista:
TOKL_appro_2008_tentti

Lue ja opettele: www.olekartalla.fi ja Edu.fi sivuilta.

Kartat Copyright Turun Suunnistajat