Educa-messujen arvonnan voittajat

Educa 2015 -messujen liikuntajärjestöjen pisteellä kannustettiin liikkumaan vähintään tunti koulussa ja tunti vapaa-ajalla.

Messupisteessä vieraillen kesken arvottiin eri lajien lahjoittamia liikuntaväline- ym. palkintoja. Suunnistuksen lahjoittamat palkinnot voittivat:

MOBO-rata, Urpolan koulu, Mikkeli
Suunnistuksen tarvikesalkku, Kuopion kaupunki/Niiralan päiväkoti
Suunnistuksen tarvikesalkku, Kouvolan kaupunki/Kouvolan yhteiskoulu
Karttamerkkipeli, Lastentalo Hyvätuuli, Espoo
Karttamerkkipeli, Helao, Helsinki
Karttamerkkipeli, Otavan opisto, Otava
Karttamerkkipeli, Toivakan koulukeskus, Toivakka
Kartttamerkkipeli, Vehkalahden koulu, Poitsila

Palkinnot on toimitettu voittajille. Kiitos kaikille esittelypisteessä vierailleille.
Mukavia elämyksiä suunnistuksen parissa.

Suunnistus näkyy Liikunnanopettajien opintopäivillä

Liikunnan ja terveystiedon opettajat kokoontuvat 30.-31.1. Saloon opintopäiville. Opintopäivien ohjelma koostuu luennoista ja lukuisista eri lajien käytännön demoista. Suunnistus on mukana yhtenä demolajina.

Suunnistuksen demotunnin teemana on pelin ja leikinomaisuutta koulusuunnistukseen. Opettajille esitellään suunnistusta mm. muistipelin, afrikantähden ja veikkaussuunnistuksen muodossa. Demot esittelee entinen maajoukkuesuunnistaja Katri Lindeqvist.

Päivien aikana osallistujilla on mahdollista kokeilla myös uutta MOBO-suunnistusta tuoreella Urheilupuiston MOBO-radalla. Lataa MOBO-sovellus mobo.suunnistus.fi ja avaa rata älypuhelimeesi.

Liikunnan ja terveystiedon Opettajat ry:n opintopäivät

Suunnistus mukana opetusalan Educa-messuilla 23.-24.1.2015

Suunnistus on mukana yhdessä 20 muun liikuntajärjestön kanssa opetusalan valtakunnallisilla Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 23.-24.1.2015. Messujen teemana on Tulevaisuus tehdään nyt! Liikuntajärjestöt ovat mukana päivittäisen liikunnan tulevaisuuden tekijöinä näyttävämmin kuin koskaan aiemmin. Tervetuloa osastolle 6g60 hakemaan ideoita miten jokaiseen koulupäivään saadaan tunti liikettä.

Tunti liikettä jokaiseen koulupäivään, miten?

Liikuntajärjestöjen osastolla on valtava kirjo ideoita ulottuen toiminnallista oppimisesta soveltavaan liikuntaan ja paralympiaan. Asiantuntijat tarjoavat runsaasti tietoa koulupäivän liikunnallistamisen mahdollisuuksista, liikuntajärjestöjen tarjoamista koulutuksista, lajitutustumisista, liikuntamateriaaleista jne. Jokaisen vierailijan uskotaan saavan osastolta mukaansa todellisia eväitä ´tuntiin liikettä jokaisena koulupäivänä´ sekä yhteistyöhön liikuntajärjestöjen kanssa.

Tule kokeilemaan!

Vierailijat pääsevät myös itse kokeilemaan. Liikunnalliset 30 minuutin demot alkavat molempina päivinä klo 10.30 ja jatkuvat päivien loppuun saakka. Suunnistuksen demot ovat perjantaina klo 13.15 ja lauantaina klo 12.45. Osastolla on mahdollisuus myös kokeilla mobiilisuunnistusta, MOBOa.

Ei Educaa ilman arvontaa

Osastolla voi osallistua arvontaan, jossa voi voittaa laadukkaita liikuntavälineitä ja pienempiä palkintoja.

Suunnistuksen lisäksi mukana ovat: ampumaurheilu, kaukalopallo, pesäpallo, purjehdus ja veneily, ringette, tennis, squash, sulkapallo, tanssiurheilu ja yleisurheilu. Antidoping, Innostun liikkumaan, Liikunnan aluejärjestöt, Olympia-Akatemia, Paralympia, Soveltava Liikunta, Suomen Latu, Terve Koululainen (UKK), Vammaisurheilu sekä Valo.

Ilmainen sisäänpääsy

Educan etusivulla voi rekisteröityä jo etukäteen kävijäksi. Rekisteröitymisen voi hoitaa myös ovilla tullessaan, mutta etukäteen asian hoitaminen nopeuttaa sisäänpääsyä. Muistathan ottaa netistä tulostamasi rintamerkin mukaan messuille!

Educa 2015 -messut

Nuoren kartoittajan tuki jatkuu

OKM:n karttarahasta on maksettu viimeisen viiden vuoden aikana erityistä nuoren kartoittajan tukea. Tukimuoto on tarkoitettu alle 20-vuotiaille kartantekijöille, joilla pitää olla nimetty ohjaaja työlleen. Tuella on nähty olevan suuri merkitys nuorten aktivoimisessa ja kouluttamisessa suunnistuskartoitukseen.

Suunnistusliiton karttaryhmä on päättänyt, että nuoren kartoittajan tuki jatkuu tästä eteenpäin toistaiseksi voimassa olevana tukimuotona. Seurat voivat suunnitella kartoituksiaan niin, että nuoren kartoittajan tukea on saatavissa vuosittain.

Tuen suuruus on tällä hetkellä 150 euroa/kartta. Tukikelpoisen työn pitää olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Seuroja pyydetään harkitsemaan, että esim. yhden päivän työlle ei ole kohtuullista hakea tukea.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistamisesta aiheutunut kustannuksia. Samasta kartasta voidaan maksaa myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran.

Nuoren kartoittajan tukea haetaan lokakuun loppuun mennessä karttojen raportoinnin ja karttarahan hakemisen yhteydessä. Mallikartan liitteeksi tehdään vapaamuotoinen ilmoitus, että kyseiselle kartalle haetaan myös nuoren kartoittajan tukea. Tarkemmat ohjeet julkaistaan karttarahaohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja SSL:n karttavastaavalta Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Pihakartan kuvausohjeet

Vuonna 2012 julkaistut pihakartan kuvausohjeet on otettu käyttöön aktiivisesti ja hyvin. Pihakarttojen taso on parantunut selvästi, kun kartoittajien on ollut helpompi työskennellä kuvausohjeisiin liittyvän karttamerkkitiedoston avulla. Kuvausohjeet ja karttamerkkitiedosto löytyvät liiton nettisivujen Materiaalit -osiosta.

Pihakartan kuvausohjeista julkaistiin marraskuussa myös painettu vihkonen. Sitä on saatavissa veloituksetta liiton toimistolta. Tilaukset tästä.

Olé kartalla! Educa-messuilla

Suunnistusliitto on mukana opetus- ja kasvatusalan Educa 2014 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 24.-25.1.2014. Messuosastolla esitellään mm. Olé kartalla! -koulutusuunnistusohjelmaa ja kerrotaan kuinka kouluun voi saada piha- ja lähialuekartan.

Messut ovat avoinna yleisölle perjantaina kello 10 – 18 ja lauantaina kello 10 – 17. Suunnistusliiton kanssa samalla alueella ovat Pesäpalloliitto, Urheiluliitto, Kaukalopallo- ja Ringetteliitto sekä kamppailulajit. Lisätietoa messuista löytyy Messukeskuksen verkkosivuilta.

Olé kartalla! Educa-messuilla

Suunnistusliitto on mukana opetus- ja kasvatusalan Educa 2014 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 24.-25.1.2014. Messuosastolla esitelemme mm. Olé kartalla! -koulutusuunnistusohjelmaa ja kerromme kuinka kouluun voi saada piha- ja lähialuekartan.

Messut ovat avoinna yleisölle perjantaina kello 10 – 18 ja lauantaina kello 10 – 17. Suunnistusliiton kanssa samalla alueella ovat Pesäpalloliitto, Urheiluliitto, Kaukalopallo- ja Ringetteliitto sekä kamppailulajit. Lisätietoa messuista löytyy Messukeskuksen verkkosivuilta.

Nuoren kartoittajan tuki jatkuu tänä vuonna

OKM:n karttarahasta on maksettu viime vuosina nuoren kartoittajan tukea. Alle 20-vuotiaat kartoittajat ovat tehneet kuudessa vuodessa yhteensä peräti 244 karttaa. Tukea tullaan maksamaan myös tänä vuonna.

Tuen suuruus on 150 euroa/kartta. Tukikelpoisen työn tulee olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Tällainen on esim. uuden pihakartan valmistus tai aiemman kartan huomattava ajantasaistus. Pihakartan ajantasaistus on työmäärältään ja opettavuudeltaan liian vähäinen tuen maksamiseen. Seuroja pyydetään harkitsemaan, minkä laajuiselle karttatyölle on kohtuullista anoa nuoren kartoittajan tukea.

Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran. SSL toivoo, että seura suuntaa tukisumman parhaaksi katsomallaan tavalla nuoren kartoittajan hyväksi. Seuran asia on harkita, maksaako se kartoitustyöstä nuorelle enemmänkin kuin em. tuen verran.

Nuoren kartoittajan tuen hakemisesta annetaan ohjeet alkusyksyn aikana karttojen raportoinnin ja karttarahamenettelyn ohjeistuksen yhteydessä.

Pihakartan kuvausohjeet

Viime vuonna julkaistut pihakartan kuvausohjeet on otettu käyttöön aktiivisesti ja hyvin. Pihakarttojen taso on parantunut selvästi, kun kartoittajien on ollut helpompi työskennellä kuvausohjeisiin liittyvän karttamerkkitiedoston avulla. Kuvausohjeet ja karttamerkkitiedosto löytyvät liiton nettisivujen Materiaalit -osiosta.

Pihakartan kuvausohjeista julkaistiin marraskuussa myös painettu vihkonen. Sitä on saatavissa veloituksetta liiton toimistolta. Tilaukset tästä.

Pihakartta joka kouluun – ohje koulujen pihakarttojen tekemiseen

Suomen Suunnistusliitto toteutti 2010 – 2012 Pihakartta joka kouluun -hankkeen.

Kouluilla tulee olla käytössään helppolukuinen kartta koulupihalta ja/tai lähialueelta, sillä kartanlukutaidon ja suunnistustaidon alkeiden opettelu on parasta aloittaa tutulta ja turvalliselta alueelta. Pihakarttojen avulla voidaan lapsille opettaa suunnistuksen alkeita. Selkeät kohteet helpottavat karttakuvan hahmottamista ja pinta-alaltaan pieneltä alueelta tehty tarkka, yksityiskohtainen, mutta samalla helppolukuinen kartta luo mahdollisuuksia monipuolisten harjoitteiden järjestämiseen.

Pihakartta laaditaan mittakaavaan 1:500 – 1:2500. Pihakartalla on karttamerkein kuvattuna sellaisiakin kohteita, joita ei tavallisessa suunnistuskartassa tai sprinttisuunnistuskartassa kuvata, esimerkiksi jalkapallomaali, keinu tai kiipeilyteline.

Lue lisää karttojen valmistuksesta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin 10/2010 – 1/2011. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin selvitys koulujen piha- ja lähialuekarttatilanteesta. Työssä selvitettiin koulujen pihakarttatilanne (ikä, ajantasaisuus, karttojen kuvaustavat, rahoitus, jne.) ja millainen mahdollisuus kouluilla on käyttää lähialueen suunnistuskarttoja.

Hankkeen toinen vaihe aloitettiin helmikuussa 2011. Toisessa vaiheessa laadittiin ohjeistus koulujen pihakarttojen tekemiseen. Ohje soveltuu suunnistuskartantekijöiden ja suunnistusseurojen käyttöön. Pihakartoissa suunnistuskartan merkkien lisäksi tarvittavat erityismerkit sisältyvät ohjeeseen. Ohje ja OCAD-symbolitiedostot ovat ladattavissa Suomen Suunnistusliiton verkkosivuilta. Kouluja varten laadittiin oma esite, joka kertoo piha- ja suunnistuskarttojen valmistamisesta, kustannuksista ja käyttömahdollisuuksista. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa.

Suomen Suunistusliitto sai hankkeeseen rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitetusta määrärahasta.

Olé kartalla! ohjelma esillä messuilla

Olé kartalla! ohjelma on esillä Educa-messuilla ja Liikunnan opettajien opintopäivillä.

Educa-messut Helsingin messukeskuksessa ovat avoinna pe 25.1. klo 10 – 18 ja la 27.1. klo 10 – 17. Olé kartalla löytyy osastolta 3g35.

Liikunnan ja tervetystiedon opettajien opintopäivät pidetään 1.-2.2. Vaasassa. Esittelypiste on avoinna pe 1.2. klo klo 10 – 14.

Tervetuloa tutustumaan ja hakemaan vinkkejä ja ideoita koulusuunnistuksen toteutukseen.

Rastiseikkailut 2012

Tänä vuonna rastiseikkaillaan kouluissa taas leveällä rintamalla! Rastiseikkailujen järjestäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä niiden on huomattu piristävän koulusuunnistusta ja antavan opettajille uusia virikkeitä suunnistustunneille.

Rastiseikkailutapahtuma on kouluille suunniteltu suunnistustapahtuma, joka on kehitetty markkinoimaan suunnistusta monipuolisena ja erilaisille lapsille sopivana liikuntaharrastuksena. Päivän tarkoituksena on antaa suunnistuksesta onnistumisen kokemuksia ja demonstroida koulusuunnistukseen sopivia harjoitteita ihanteellisella koulukartalla. Koululuokat kiertävät päivän aikana toimintarasteilla oman opettajan johdolla. Suunnitelmat ja ensimmäiset yhteydenotot tämän vuoden Rastiseikkailujen järjestämiseksi kannattaa laittaa vireille jo nyt.

Keväästä 2011 alkaen Rastiseikkailuja voi pitää haluamanaan päivänä. Aloitteen tekijänä voi olla seura tai koulu. Seuran rooli Rastiseikkailujen järjestäjänä on ensiarvoisen tärkeä, mutta sellaisen voi järjestää myös koulu itsenäisesti. Rastiseikkailun järjestämiseksi on tarjolla koulutusta, jonka seura tai koulu voi tilata omalle paikkakunnalleen. Järjestämiskoulutukseen osallistuneet seurat saavat koulutuksessa käyttöönsä 6 kpl järjestämisoppaita sekä mahdollisuuden ladata järjestämismateriaalin maksutta olekartalla.fi -sivuilta. Ladattaviin materiaaleihin kuuluvat kyltit eri toimintapisteille, Rastiseikkailumusiikki ja jumppaohjeet sekä Rastiseikkailupassi. Lisätietoa koulutuksesta.